MEDVIRKENDE manifest-symposium

Tania Ørum, forsker.

TANIA ØRUM (moderator) er lektor emerita ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hovedredaktør af A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries (4 bind, Brill, Leiden & Boston 2012-2020). Har skrevet om tværæstetisk og transnational modernisme og avant-garde, heriblandt om dansk tresseravantgarde i De eksperimenterende tressere (Gyldendal 2009) og i Ørum and Olsson (eds.) A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975 (Brill 2016).

 

ESBEN BJERGGAARD NIELSEN (oplægsholder) er lektor i Retorik på Aarhus Universitet. Han har siden 2010 beskæftiget sig med klimadebatten fra flere forskellige vinkler. For eksempel har han arbejdet med klima og dommedagsretorik, hvordan klimakrisen anskues i populærkulturen, samt klimaaktivister og følelser. For nyligt har han skrevet om antropocæne manifester, og dette vil også være emnet for hans oplæg ved det kommende symposium. Manifestet har som genre en række æstetiske kvaliteter, men er også en retorisk genre, der ønsker et brud med det eksisterende. Oplægget vil her handle om, hvordan tanken om Menneskets Tidsalder (det antropocæne) ikke er en entydig størrelse, men snarere er en ideologisk kampplads. Dette illustreres ved en sammenligning af to forskellige manifester for menneskets og klodens fremtid.

 

MIKKEL BOLT (oplægsholder) er kunsthistoriker og professor i politisk æstetik ved Københavns Universitet. Hans forskning i de euro-modernistiske avantgarder har bl.a. resulteret i den første større danske præsentation af europæiske avantgardemanifester i antologien Avantgardemanifester (Klim, 2019). Han har desuden skrevet en række bøger om kunst og samtidspolitiske emner og samarbejdet med en række kunstnere som Madame Nielsen, Jakob Jakobsen og Christian Lollike i forskellige sammenhænge.

 

BIRGITTE BAADEGAARD (oplægsholder) er cand.merc., debattør, foredragsholder og forfatter til flere bøger, bl.a. ManiFEST for kvinder, som er hendes seneste bog. I bogen gør hun op med det samfund, som kvinder påstås at være frie i – og som gennem historien (og stadigvæk) mangler kvinders autentiske stemme. Om ordet manifest skriver hun bl.a.:

Ordet manifest har et væld af nuancer, der til en vis grad er blevet overtaget af en revolutionær definition – inkl. kampretorik, vrede og fronter. En definition, der som så meget andet her i livet bliver mere ensidig, end den behøver at være. For når du dykker ned i ordet manifest, vil du opdage, at det er både smukt og visionært, kærligt og rummeligt.

Ordet mani- hænger sammen med det spanske ord mano, der betyder hånd. Hånd, der på latin lyder ordet manus. En hånd, der bærer os alle, holder os oppe, passer på os – lige fra kloden til dyrene, menneskene og naturen. Ligesom Fatimas Hånd – et urgammelt tegn, der betyder beskyttelse, og som findes på tværs af religioner med varierende kvindenavn.

Derfor siger jeg JA TAK til ordet manifest. Med streg under FEST. For hvor er det tid til at fejre kvinder og alt det uundværlige og glemte, vi står for. Alt det, verden har undsagt og undertrykt i årtusinder. Alt det, kloden skriger på netop i denne tid. Derfor manifest. Derfor ManiFEST for kvinder.

 

Lise Skou (kunstnerisk bidrag) født 1966, er dansk billedkunstner, uddannet på Det Fynske Kunstakademi (1998-2004) og Whitney Museum of American Art (2002-2003). Hun har desuden en BA i Kunsthistorie fra Århus Universitet. Skou har gennem mange år arbejdet med en kunstnerisk praksis, der involverer kunstnerdrevne forsknings- og vidensdelingsprojekter. Igennem sine projekter forholder hun sig til tematikker omkring økonomi, arbejdskraft, værdi, omsorg, sårbarhed og alternative samfundsmodeller. Hun benytter sig af kunstneriske metoder som video, re-enactment og performance læsninger. Siden 2015 har hun drevet projektet Trade Test Site, der afspejler de skjulte økonomier omkring os. Hun arbejder for øjeblikket desuden på en performance serie under navnet Service Manifests, der henter sin inspiration i 70’ernes feministiske performances. Hendes værker følger adskillige koncepter, kønskonstruktioner og magtforhold, der krydser forskellige verdener.

 

Tanja Nellemann Kruse (kunstnerisk bidrag) født 1971, er dansk billedkunstner uddannet på Det Jyske Kunstakademi i 2001, der ofte bruger sampling, tekst som billedskabende elementer i sin praksis.

Tit samarbejder hun med kunstnerkollegaer om værker i udgivelsesformat.

Billedkunsten ser hun som en art sensitiv, men nødvendig kommunikation og som en aktiv medspiller i samtidens globale problematikker og diskussioner. Gerne legende og i spillet mellem hvad begreber udgives for at være og det vi selv gør dem til i billeder og ord.

Kunst virker i virkeligheden www.kunstvirker.nu er et projekt hun udviklede til #værkdinverden som Råderum stod for. Senest har hun også kurateret udstillingen; Det er langt ude i skoven hvor kunstnere var koblet med andre fagligheder i deres værkudvikling om en hyldest til naturen. Ligeledes har hun kurateret Speaking Volumes i samarbejde med Rikke Hansen om stemmen udstillet i DK og Litauen i 2018. For øjeblikket arbejder hun med en artist book lighedens koreografi der er en udgivelse om lighedens kompromisser set med mellemmenneskelige, økonomiske og konkrete øjne og spejlinger. På sit ophold på ARoS Public i forbindelse med MANIFEST udvikler hun en række daglige manifester i samarbejde med en række samarbejdspartnere og gæster.

 

STEVEN ZULTANSKI (oplæsning) er forfatter til flere digtsamlinger, senest On the Literary Means of Representing the Powerful as Powerless (Information as Material), Honestly (Book*hug) og Bribery (Ugly Duckling Presse). Hans kritiske tekster har været publiceret i Art in America, Frieze, Kunstkritikk, the Los Angeles Review of Books, Mousse, og andre steder. Han bor I København.

 

SILLE KIRKETERP BERTHELSEN (oplægsholder) er født 1991 og forfatter til bogen Med hjertet og kussen i laser, som udkom i maj 2019 ved forlaget Nemo. Med en blanding af private erfaringer, Sara Ahmeds affektteori samt dybdegående analyser af tekster fra Vita Andersens digtsamling Tryghedsnarkomaner (1977) og Hold kæft og vær smuk (1978) argumenterer hun for, at kvinder er offentligt invaderede og som konsekvens af det næppe eksisterer privat. Menstruation er et gennemgående tema i bogen, både som konkret blodig væske, men også som en metafor for overgreb, grænseoverskridelser og andre vilkår i kvinders liv. Sille opfordrer til kvinder til at dele private erfaringer, ”bløde igennem systemet” og krænke enhver, som måtte finde dét krænkende.
Sille Kirketerp Berthelsen er uddannet cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur fra Aarhus Universitet og har en baggrund som kulturjournalist ved nyhedsmediet Føljeton og klummeskribent ved Politiken.
Til symposiet vil Sille udforske, hvordan kvinders blodige erfaringsdeling er en nødvendig krænkelse af den offentlige orden, hvis vi overhovedet skal kunne eksistere. Blodet er en uddrivelse af den offentlighed, der er trængt ind i kvinder. Kroppen og blodet er et manifest i sig selv.

 

ANNE SOFIE STEEN SVERDRUP (oplægsholder) er født 1990, Oslo. Bor og arbejder i København. Anne Sofie Steen Sverdrup er initiativtager og leder for Bedside Productions, et kollektiv af kunstnere, teknikere og performere, som laver porno i København. Gennem sit arbejde udforsker hun pornografiens subversive og anti-normative potentiale ved at slippe marginaliserede stemmer, kroppe og historier til og ved at skabe en platform for at tage definitionsmagten over vores seksualiteter tilbage.
Så langt har Bedside Productions udgivet filmene Boy oh Boy (2018) som bl.a. udforsker køn, magtdynamikker og venskab, og Yoni Love (2018) som viser en kvindes blik på egen nydelse, i en drøm hvor hun modtager på egne præmisser.
Bedside Productions arbejder i grænselandet mellem sex, kunst, aktivisme og venskab, mellem det personlige og det der er fælles.

 

IDA MARIE HEDE (oplæsning) er født 1980. Hede er mag art i kunsthistorie fra Københavns Universitet og Goldsmiths College og tog afgang fra Forfatterskolen i 2008. Hun har udgivet syv bøger, senest Bedårende (2017) på Forlaget Gladiator. Hendes praksis involverer flere tværæstetiske samarbejder og udgivelser med bl.a. Nanna Debois Buhl, Ursula Nistrup, Amalie Smith og Recoil Performance Group. Hede har undervist på bl.a. Gladiatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi og fungerer i øjeblikket som skrivelærer på Johan Borups Højskole samt kunstanmelder for Dagbladet Information. Hun har modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, og var i 2018 nomineret til Kritikerprisen for Bedårende.I november debuterer hun som dramatiker med stykket Katastrofe på Teater Momentum. Hede arbejder med en performativ, billedrig skrift. Hendes tekster rummer sammenstød og kontinuiteter mellem det materielle og det teknologiske, det konkrete og det fabulerende, det intime og det geopolitiske. Hun er i øjeblikket interesseret i forholdet mellem oprør og kvindefællesskaber, og i (kvinde)kroppen som både udsat, pervers og porøs.

 

LARS FROM (oplægsholder), 58 år, har skrevet om klimajournalistik i de seneste 21 år og har for Jyllands-Posten dækket en række af FN’s klimatopmøder. Han var desuden også med på Galathea 3- ekspeditionen, der sejlede Jorden rundt og foretog videnskabelige undersøgelser.

KLAUS DOHM (oplægsholder), 55 år, er Jyllands-Postens videnskabsjournalist og har foruden at beskrive klimaforandringer bl.a. også rejst Jorden rundt og beskrevet truede dyrearter samt i flere artikler beskrevet, hvordan mennesket i stigende grad dominerer kloden.

Lars From og Klaus Dohm har også deltaget i en rejse, hvor Jyllands-Posten sendte en ekspedition i sporet af Knud Rasmussens store slæderejse, der gik fra Grønland til Sibirien.

Mennesket og arterne i klimaets brændpunkter
Tag med to journalister, Lars From og Klaus Dohm, på Klimarejsen 2019 Jorden rundt og hør om, hvordan klimaforandringer og menneskets adfærd påvirker diversiteten – både arternes og menneskets egen mangfoldighed.

Rejsen fokuserer på fire temaer:
1: Regnskoven i Brasilien falder, pres på indianere, dyr og planter
2: Havet bliver varmere i Tuvalu, og korallerne dør
3: Tørken rammer Namibia, og hereroernes kvægkultur står for fald
4: Menneskeheden vokser og erobrer verden

Klimarejsen 2019 er en gentagelse af en klimarejse, som de to erfarne journalister allerede i 2005 gennemførte, hvor de første gang besøgte mennesker i klimaets brændpunkter. Nu vender de tilbage og genbesøger nogle af de mennesker og steder, som er blandt de mest udsatte i verden.

 

MADELEINE ANDERSSON (film) er kunstner, født i Sverige, med base i København. I hendes arbejder indgår humor, identitet, sex og vold som centrale knudepunkter, hvor hun søger at sætte spørgsmålstegn ved og omarbejde aktuelle definitioner af apokalypsen; om det er en personlig afslutning, en videregivelse af viden eller en global katastrofe. Ved hjælp af et legende og præcist sprog dramatiserer hun forskellige karakterer foran sit kamera med det formål at underholde og destabilisere sit publikum.

 

RASMUS EJRNÆS (oplægsholder) er biolog og tænker. Til hverdag arbejder RE som forsker på Aarhus Universitet, med biodiversitet og naturbeskyttelse i Danmark som hovedfokus. Rasmus har som forsker bidraget til at kortlægge og overvåge Danmarks natur samt analysere og kvantificere dens tilstand og udvikling. Ved siden af forskningen lægger RE stor energi i at oplyse og formidle i aviser, radio, tv og på sociale medier om naturens tilstand og om barrierer og potentialer for at standse tabet af biodiversitet og få en mere harmonisk og bæredygtig relation mellem menneske og den vilde natur. Rasmus har blandt andet skrevet en Tænkepause med titlen Natur samt Den Uendelige Have om vildere natur i haverne. Rasmus deltager i Projekt Art Writing med oplæsning af et manifest for biodiversitet.