MASTERCLASS: Kreativ Kunst- og Litteraturkritik

Masterclass Project Art Writing

TID: 29. september – 1. oktober 2016
STED: Vogn 1, Godsbanen Aarhus
DEADLINE FOR ANSØGNING: 15. august
SVAR PÅ ANSØGNING: 19. august

Kritikken er i krise. I hvert fald hvis vi skal tro på en række teoretikere, der påstår, at dens stemme er blevet gradvist svagere de sidste årtier (se bl.a. James Elkins, What Happened To Art Criticism?, 2003). Men hvad skal vi så i grunden med kritik? Hvad kan den? Hvad vil den?

Samtidig er sproget vandret ind i kunsten. Ord er blevet et materiale, man som kunstner kan benytte sig af, ganske som maling og granit. Nye genrer som ”art writing” er opstået. Her opløses skellet mellem dem, som skriver om kunst, og dem der producerer den. Det samme gør sig gældende inden for litteraturkritik. Her er det tilladt at prøve grænser af.

Dette har givet plads til et mellemfelt, hvor en ny kritik i stigende grad tager højde for tekstens litterære form, udtryk og fremstilling. Hvor anmeldelsen, katalogessayet, introduktionen, m.m. lægger sig op ad det ”primære” værk. Og hvor kritik bliver en parallel, performativ praksis, der ikke blot handler om kunst og værk, men som formmæssigt tager udgangspunkt i værkets idé, bygger videre på den og/eller dekonstruerer den (for en diskussion af dette, se f.eks. Gavin Butt (ed), After Criticism: New Responses to Art and Performance, 2004).

Samtidig er det nemt at ”gå galt i byen”. At overgive sig til en ”kreativ frihed” på bekostning af kritikkens idé. Derfor vil et centralt spørgsmål på denne workshop være, hvorledes man holder fastholder en kritisk tilgang i disse ”nye” skriveformer.

Denne Masterclass henvender sig til folk, der allerede arbejder med det kunst- og litteraturkritiske felt. Formålet er at undersøge kritikkens mange ansigter, i Danmark såvel som i udlandet. Kunstkritiker Rikke Hansen (KUNSTEN.NU, Art Monthly, m.m.) vil lede holdet og introducere nogle forskellige måder at udvide den kunst- og litteraturkritiske form på. Samtidig forventes det at hver deltager byder ind med erfaringer fra egen praksis. På den måde er kursets indhold også baseret på en vidensdeling.

Før holdstart bedes deltagere læse nogle kortere tekster, der diskuterer kunstkritikkens nuværende status eller eksperimenterer med dens litterære form. Derudover er undervisningen bygget op omkring en række skriveøvelser, der alle griber fat i ”andre” måder at skrive kunstkritik på (ved inddragelse af bl.a. den subjektive stemme, anekdote, fiktion, kollaboration og det flerstemmige). Der vil også være mulighed for at diskutere egne, tidligere tekster.

OM RIKKE HANSEN
Rikke Hansen er forfatter, underviser, kurator og kunstkritiker. Hun har en Bachelor i ”Fine Art” fra Goldsmiths, University of London, samt en Master i ”Aesthetics and Art Theory” fra Centre for Research in Modern European Philosphy, Middlesex University.

Hansen har undervist i kunstteori herhjemme og i Storbritannien, bl.a. på Goldsmiths og på Århus Kunstakademi. Hendes artikler og essays om samtidskunst er udkommet i Japan, England, USA, Canada, Australien, Sverige og Danmark, og hun skriver jævnligt for KUNSTEN.NU. Hun har desuden været vært og producer på programmet Nature Calls, Resonance 104.4: London’s Arts Radio Station, et program der fokuserede på dialogen mellem kunst og videnskab.

I sit arbejde udfordrer Hansen ofte grænserne for det kunstkritiske felt, bl.a. ved at inddrage anekdoter, rammefortælling og kreativ/performativ non-fiktion.

ANSØG OM EN PLADS PÅ MASTERCLASSHOLDET
  Workshoppen finder sted i Vogn 1, på Godsbanen i Aarhus
  Der er plads til 15 personer på holdet
  Undervisningen foregår i dagtimerne
  Der er arrangementer både torsdag og fredag aften, hvor deltagelse er frivillig
  Undervisning foregår på dansk, men nogle af de udleverede tekster vil være på engelsk
  Deltagelse er gratis
  Inden masterclassen udsender vi program og et udvalg af tekster til gennemlæsning

For at komme i betragtning skal du e-maile en kort beskrivelse af din egen skrivepraksis (max. 500 ord), samt CV.

ANSØGNINGEN SENDES TIL: artwriting@litteraturen.nu