INVITATION til reenactments på ARoS

S.C.U.M. MANIFESTO – JULEMANDSAKTION – IMAGINE

Project ART WRITING rykker i november og december ind i ARoS Public med et projekt, der handler om MANIFESTER og som del af vores MANIFEST-projekt indbyder vi til tre reenactments, hvor alle er velkommen til at deltage.

 

MULTIVOCAL FÆLLESOPLÆSNING Af S.C.U.M MANIFESTO

Vi arrangerer d. 15. november en fællesoplæsning af Valerie Solanas S.C.U.M MANIFESTO (1967), hvori Solana argumenterer med bål og brand for, at mændene har ødelagt verden, og at det nu er op til kvinderne at fikse den. S.C.U.M manifestet er et radikalt bud på en kritik af patriarkatet og desuden er det en fantastisk rablende og rasende tekst med store litterære kvaliteter. Af den grund har manifestet været publiceret adskillige gange og det er også blevet debatteret i rigtig mange fora. Særligt efter Solanas mislykkede mordforsøg på Andy Warhol i 1968, blev S.C.U.M MANIFESTO kendt verden over.

Project ART WRITING inviterer alle mænd og kvinder ind på ARoS for i kakofonisk fællesskab at oplæse en del af S.C.U.M MANIFESTO, fordi vi finder teksten inspirerende som en art feministisk urmanifest, og fordi den træder ind i den pågående MEE TOO debat, som også adresseres af radikale stemmer.

Tilmeld dig her: artwriting@litteraturen.nu inden d. 10. november

TID OG STED
ARoS fredag d. 15. november kl. 15.00 – 17.00 (selve oplæsningen vil vare mellem 20 og 30 minutter)

 

JULEMANDSAKTION

Vi arrangerer d. 12. december en ny version af Solvognens emblematiske JULEMANDSAKTION, hvor de forklædte som julemænd stormede ind i Magasin du Nord og forærede varerne til kunderne. Julen er siden blevet en gigantisk forbrugsfest, som i dag slet ikke er i harmoni med klimakrisen og de ressourcer, der er ved at slippe op på Jorden.

Vores JULEMANDSAKTION vil i stedet for at gøre fråseriet muligt for alle, handle om at levere en kritik af julematerialismen, som kommer til udtryk i det julepyntede ARoS.

Vi benytter et simpelt udklædningsgreb, hvorved alle deltagere får et flot julemandskæg på. Således ’pyntede’ marcherer vi i geled ind og ud af museet på en måde, som udtrykker et evighedstegn, imens vi på julemandsvis HO – HO’er med alle mulige tonaliteter og i afsindige skalaer. Således markerer vi en afstandstagen til julens opulente status quo.

Tilmeld dig her: artwriting@litteraturen.nu inden d. 5. december

TID OG STED
ARoS torsdag d. 12. december kl. 15.00 – 17.00 (selve aktionen vil vare omkring 45 minutter)

 

IMAGINE

Vi arrangerer d. 20. december en fælles syngning af Yoko Ono og John Lennons Imagine. De færreste tænker, når de hører Imagine, at sangen er et manifest, men lytter man til teksten fremstår de manifeste træk tydeligt – især hvis man også tager baggrunden for teksten i betragtning. Ideen til teksten udsprang fra Yoko Onos opvækst i et atombombet Japan og i mødet med John Lennon opstod muligheden for at skabe Imagine, som er et kærligheds- og sameksistensmanifest.

Pianist: Niels Rahbech

Sangere: Johanne Baadsgaard Lange, Rikke Rusholt og Miriam Villekjær

Ingen tilmelding bare mød op i ARoS’ foyer

TID OG STED
ARoS fredag d. 20. december kl. 16.00 – 17.00