Art Writing

 

NATUR & POETIK
I 2020 stiller Project Art Writing skarpt på NATUR & POETIK.

Den pågående klimakrise kan ses som en læringsproces, hvor grundlæggende spørgsmål omkring skabelse, praksisformer og natursyn må reformuleres og besvares på nye måder.

De forandringer, som klima- og forureningsproblematikkerne skaber, er nu til at få øje på og det afstedkommer, at flere kunstneriske ytringer tager afsæt i menneskets forhold til og indlejring i naturen. Alle forskere, som anerkender den økologiske krises omfang påpeger, at vi endnu har et mulighedsrum, men at det formentlig lukkes inden for de næste ti år.

Project Art Writing har fulgt med i denne udvikling og med sidste års fokus på manifester blev dette interessefelt styrket yderligere gennem læsninger af diverse antropocæne og feministiske tekster, som leverer kritikker af den bestående orden og erklærer sig uenige med de kræfter, der vil fastholde status quo. Vi er blevet opmærksomme på, at det er nødvendigt at undersøge, hvordan vi, som en højtudviklet og dagsordensættende art på Jorden, må forholde os til vores nære fremtid – og det faktum: at vores overlevelse er afhængig af, at vi bevarer naturen.

Som en ledetråd i arbejdet burger vi følgende citat af den feministiske tænker og forfatter Ursula K. Le Guin:

”…we’ll be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now. Writers who can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine real grounds for hope. We’ll need writers who can remember freedom — poets, visionaries — realists of a larger reality.”

NATUR & POETIK udfolder sig som et interdisciplinært samarbejde mellem forfattere, billedkunstnere og Project Art Writing. Deltagerne mødes i et forløb med feltarbejde ved Secret Hotels residence Earthwise på kanten af Nationalpark Mols Bjerge og en masterclass på Hald Hovedgaard ved Viborg. Det er vores håb, at samarbejdet vil resultere i en serie offentlige præsentationer sidst på året.

 

Om Project Art Writing
Project Art Writing residerer i regi af Aarhus Litteraturcenter. Siden 2012 har Projektet udforsket forskellige tekstbaserede praksisformer i krydsfeltet mellem billedkunst og litteratur med ambitionen at skabe og fastholde en stærk platform for tekstbaserede eksperimenter: art writing.

Støtte fra Aarhus Kulturhovedstad 2017, Kulturudviklingspuljen og Statens Kunstfond har gjort Project Art Writing i stand til undersøge, synliggøre og kvalificere art writing i Danmark og internationalt. Det har vi gjort via en række seminarer, masterclasses, symposier, residencies, udstillinger, en festival og udgivelser på projektets forlag catalYst PRESS.

Projektet drives på deltid af projektleder, kunstkritiker og kurator Trine Rytter Andersen og billedkunstner, forfatter og grafiker Lise Haurum. Projektet modtager kunstnerisk og organisatorisk sparing fra Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter.

I perioden 2018 – 2020 modtager Project Art Writing Flerårigt Basistilskud fra Aarhus Kommune.

Har du spørgsmål til Project Art Writing, så skriv gerne til artwriting@litteraturen.nu eller ring til projektleder Trine Rytter Andersen på 24859719.

AW-logo-2015

AarhusLitteraturcenterLOGO-SORT

AAK-02-venstrejusteret-sh-UK

DanishArtsFoundation_LOGO_CMYK