Generelt om Masterclass

Project Art Writing tilbyder et modulbaseret Masterclass-program for tekstbaseret kunst med fokus på tekstproduktion uafhængig af specifikke kunstneriske discipliner.

Programmet har to primære fokusområder:

1) At kvalificere den enkeltes arbejde med tekst i retning af en højere grad af kompleksitet i det tekstlige indhold og i særdeleshed forståelse af kontekst, kritik og reception. Udgangspunktet er at diskutere og arbejde med eksperimenterende tekstformater samt koblinger mellem tekst, sprog og læsning med andre kunstneriske udtryk og discipliner.

2) At opkvalificere undervisning inden for Art Writing ved at bidrage til udvikling og etablering af en didaktik i forbindelse med faget

Forløbet er sammensat som en fri overbygningsuddannelse (masterclass), hvorfor vi tilstræber et udgangspunkt i de deltagendes erfaringer og praksis med vægt på det tekstlige eksperiment og på diskussioner omkring destabilisering og ekspansion af tekstbegrebet samt disse funktioners rolle i samfundet og kulturen.

Undervisningen varetages af engagerede og markante kunstnere, forfattere og kritikere, som er aktive nationalt og internationalt. I forhold til undervisningssituationen og det overordnede program er det væsentligt, at de deltagende er indstillet på forskellige former for samarbejde, samt evner at arbejde selvstændigt og målrettet i perioderne mellem de koncentrerede workshops. Der undervises hovedsageligt på dansk og engelsk, hvorfor sprogbeherskelse i engelsk er et krav.

Programmet tilstræber i sin struktur, undervisning og optag at etablere møder mellem de radikalt forskellige undervisnings- og kritikkulturer, der eksisterer på tværs af de kunstneriske discipliner. Vi bestræber os på at tilrettelægge programmet, så den enkelte deltagers behov mødes bedst muligt, samt at vi tilgodeser og diskuterer de forskellige undervisnings- og kritikkulturer, som vil være i spil.

Programmet tilrettelægges fra år til år og det tilstræbes hvert år at samarbejde med højt kvalificerede udenlandske gæstelærere. Meget af undervisningen forgår derfor på engelsk.

Som udgangspunkt kan et hvilket som helst kunstnerisk og/eller kritisk grundlag kvalificere til programmet. Den afgørende kvalifikation hos ansøgerfeltet er dog en vis erfaring og fortrolighed egen skrivepraksis.

Studerende optages via skriftlig motiveret ansøgning og på deres CV.