Aarhus Litteraturcenter

Aarhus Litteraturcenter vil i samspil med det litterære miljø formidle byens litteratur og fremme litteraturens produktionsvilkår. Formålet er at medvirke til større synlighed og samarbejde samt at udvikle og initiere projekter og eksperimenter.

Aarhus Litteraturcenter vil styrke litteraturen i Aarhus ved at:

  • udvikle samarbejdsprojekter og nye produktionsplatforme
  • etablere netværk
  • skabe større synlighed og formidle litteraturen
  • tilføre inspiration udefra (internationalt samarbejde, artist-in-residence projekter)
  • afholde kurser og workshops
  • skabe forum for diskussion af litteratur
  • have fokus på talentudvikling
  • rådgive i forhold til ansøgninger og fundraising
  • tænke tværkunstneriske initiativer og dermed litteratur i nye sammenhænge

Litteraturcentret skal som udgangspunkt arbejde lokalt, men også nationalt og internationalt.

Aarhus Litteraturcenter ønsker et levende og mangfoldigt litteraturmiljø i Aarhus, og vi modtager gerne idéer til samarbejdsprojekter.