Litteraturby

 

Aarhus – City of Literature (UNESCO)

Under overskriften ”Living Literature” arbejder en lang række af byens litterære aktører og institutioner sammen om at kvalificere sig til UNESCO-titlen City of Literature.

Formål: At styrke og udvikle litteraturen i Aarhus.

Hvorfor: Litteraturen skaber indsigt og udsyn, styrker mangfoldighed og sammenhold på tværs af alder, køn, kultur og sociale lag. I en tid med store udfordringer; klimakrise, flygtningestrømme, samt et øget pres på vores velfærdsystem og personlige trivsel er der som aldrig før brug for vores forestillings- og samarbejdsevne på tværs af viden, erfaringer og sektorer. Derfor skal vi styrke litteraturen. Fordi litteraturen, når den bliver levende og udfolder sig i og mellem os, skaber mulighed for forandring.

Hvordan: Vi tager afsæt i tre programspor:

  • Levende litteratur og læring – er børn og unges møde med litteratur for at understøtte deres udvikling og forståelse af dem selv og den verden, der omgiver dem. Der vil være fokus på initiativer, der understøtter udvikling af læsekultur.
  • Levende litteratur og skrivning – har fokus på at styrke byens skabende kræfter med initiativer for både etablerede forfattere og unge talenter gennem masterclasses, mentorforløb, talentforløb og seminarer samt international udveksling mv.
  • Levende litteratur og fællesskab – styrker mødet om litteraturen på arenaer, hvor der er adgang til skønlitterære oplevelser uanset forudsætninger, vilkår og baggrund. Initiativer i dette programspor har fokus på litteraturen som katalysator for trivsel, sundhedsfremme og social mobilitet.

De tre programspor tager alle afsæt i at Aarhus som levende litteraturby kan styrke den enkelte og skabe grobund for et mere bæredygtigt samfund.

I løbet af foråret vil vi afholde en række workshops med aktører inden for de tre programspor, samt et stort borgermøde, som skal samle byens litterære kræfter og styrke visionen.

Det formelle

  • Aarhus Litteraturcenter er sammen med Læseforeningen og Aarhus Bibliotekerne projektleder på projektet.
  • Titlen som UNESCO City of Literature er en blivende titel.
  • Det er skrevet ind i Kulturpolitikken for 2021-2024, at Aarhus vil ansøge om optagelse i netværket. Det er byen Aarhus, der skal ansøge om titlen med borgmesteren som afsender og med byrådets opbakning.
  • Optagelse i netværket Creative Cities of Literature fordrer, at byen udarbejder en litteraturstrategi og udvikler litteraturmiljøerne i byen.
  • 2022 er afsat til at udarbejde de strategier og handlingsplaner for litteraturen, som ansøgningen skal bygge på, at lave en kortlægning af litteraturen i Aarhus og at få projektet forankret i litteraturmiljøerne og hos byens borgere. Og ikke mindst at udarbejde en skitse for ansøgningen.
  • Næste ansøgningsfrist er juni 2023.
  • UNESCOs litteraturbyer er en del af et netværk af byer, der udmærker sig inden for områder som litteratur, design, musik, film, gastronomi og animation med mere. I februar 2022 har 40 byer i hele verden opnået titlen som UNESCO City of Literature fordelt i 28 lande og på 6 kontinenter. Byerne tæller blandt andet Edinburgh i Skotland, Durban i Sydafrika, Lillehammer i Norge, Iowa City i USA, Nanjing i Kina, Melbourne i Australien, Aracataca i Colombia og Milan i Italien.

Læs mere her.

For yderligere oplysninger:

Mette Steenberg, Læseforeningen – mette@laeseforeningen.dk/2370 7091

Jette Sunesen, Aarhus Litteraturcenter – jsu@aarhus.dk/ 2920 9044