Statens Kunstfond

Dansk litteratur i Danmark

Puljen støtter:

 • honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer med oplæsning og foredrag.
 • litterære arrangementer, festivaler og konferencer.
 • produktion af særligt udgiftstunge, illustrerede danske værker samt danske værker, der har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.
 • udgivelse af ny dansk dramatik og udgivelse af debutanter.
 • udvikling af digitale fortællinger.
 • forfatterforeningernes kursusvirksomhed.
 • forfatteres rejser i forbindelse med research.

Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark

Puljen støtter:

 • oversættelser til og fra dansk og prøveoversættelser fra dansk.
 • produktionsstøtte til illustrerede værker.
 • arrangementer for forfattere, illustratorer og oversættere med henblik på formidling af forfatterskabet/eget virke.
 • researchrejser for oversættere og forlæggere.
 • netværksstøtte og mentorstøtte for oversættere.
 • øvrige litterære projekter.

Dansk og udenlandsk litteratur og børn og unge

Puljen støtter:

 • honorarstøtte til forfattere, illustratorer og kritikere ved arrangementer på skoler/gymnasier mv.
 • øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer om og/eller for børn og unge.
 • produktion af særligt udgiftstunge, illustrerede B&U-værker samt værker, der har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.
 • oversættelse af danske og udenlandske værker samt prøveoversættelse af danske værker.
 • udgivelse af ny dansk dramatik for børn og unge og udvikling af digitale fortællinger for børn og unge.
 • forfatteres rejser i forbindelse med research til børne- og ungdomsbøger.

Tidsskriftstøtte

Puljen støtter:

 • produktion af eksisterende, danske trykte tidsskrifter og nettidsskrifter, som har et klart almenkulturelt sigte, og som er alment tilgængelige.

Huskunstnerordningen

Puljen støtter:

 • kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m.

Arbejdslegat

Puljen støtter:

 • skønlitterære forfattere, herunder dramatikere, essayister og udøvere af mundtlig litteratur.
 • forfattere og illustratorer af børne- og ungdomslitteratur.
 • forfattere af almen kultur- og faglitteratur.
 • illustratorer og tegneserieskabere (ikke børne- ungdomslitteratur).
 • oversættere til og fra dansk.

Se flere af Statens Kunstfonds puljer her.