Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Kulturudviklingspuljen

Puljen støtter:

 • produktioner på et højt kvalitativt niveau.
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune.
 • initiativer, der opkvalificerer det kulturelle vækstlag.
 • et-årige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer.

Kulturarrangementspuljen

Puljen støtter:

 • at understøtte og udvikle Aarhus nationale og internationale kulturelle brand
 • at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af større offentlige kulturbegivenheder og -arrangementer i Aarhus Kommune

Initiativpuljen

Puljen støtter:

 • mindre koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer
 • arrangementet skal have et kulturelt indhold, være åbent for alle og være offentligt annonceret

Basistilskud

Puljens formål er, at yde to- eller treårig støtte til:

 • etablerede kulturprojekter på et højt kvalitativt niveau.
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune.
 • opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Børnekulturpuljen

Puljens formål er at støtte børnekulturelle initiativer og projekter.