Andre offentlige fonde

Nordisk Kulturfond

Fondens formål er at fremme det kulturelle samarbejde de nordiske lande imellem samt i en global kontekst. Bidrag kan bevilges til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand samt inden for uddannelse og forskning. Bidrag kan også bevilges til nordiske projekter med internationalt perspektiv med henblik på at præsentere nordisk kultur og kultursyn.

Ved fordeling af midlerne tages hensyn til de almene prioriteringer, som gælder for det nordiske samarbejde på fondens område. Med sine bidrag vil fonden blandt andet fremme den brede, folkelige forankring af og forståelse for det nordiske kultursamarbejde, støtte og udvikle det høje kvalitetsniveau i det nordiske kulturliv samt støtte nyskabende aktiviteter, eksperimenter og tværsektorielle samarbejdsprojekter.

For fonden er et projekt ”nordisk”, hvis mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige)/selvstyrende områder (Færøerne, Grønland, Åland) medvirker. Det kan være som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er udgangspunktet for, at fonden kan bevilge et bidrag. Der gives ikke støtte til produktion og udgivelse af produkter, stipendier til studerende eller til enkeltpersoners studierejser eller studiebesøg som led i uddannelse eller til klasserejser, lejrskoler og lærer-elevudvekslinger.

For en fuldstændig liste over fondens principper for bevilling se her.