Mentorforløb for forfattere 2021

 

Mentorforløb for forfattere

 

Er du forfatter, og søger du vejledning i – og inspiration til – at udvikle dit forfatterskab, både kreativt og professionelt? Hvordan sikrer du dig, at den litteratur, du har brugt timer, dage, uger og år på at skabe, også bliver læst af andre og rent faktisk når ud til læserne? Hvilke forlag skal man henvende sig til med sit nye eller måske endda sit første manuskript – og hvordan? Og er det overhovedet muligt at leve af at skrive?

Aarhus Litteraturcenter og Dansk Forfatterforening tilbyder i samarbejde med forfatter Louise Juhl Dalsgaard et mentorforløb, der fokuserer på den side af forfatterskabet, der ikke har at gøre med selve skriveprocessen, men med netværk, markedsføring, legatansøgning, selvledelse og om at sigte efter de helt rigtige forlag, der passer til dit manuskript.

 

Om forløbet

Mentorforløbet er et tilbud til seriøse skrivende, der enten er ved at lægge sidste hånd på deres første manuskript, eller som allerede har en eller flere udgivelser bag sig, men som mangler inspiration og sparring til, hvordan de kan udvikle deres forfatterskab. Forløbet består af fire moduler á 2 timer fra klokken 16-18 om onsdagen i Vogn 1 på Godsbanen i Aarhus spredt over fire måneder fra februar til juni 2021. De enkelte moduler sætter fokus på hver deres fokusområde såsom det danske forlagslandskab og selvledelse ved eksperter på området. Derudover er der to moduler med individuel sparring ved forfatterne Trisse Gejl, Puk Qvortrup og Louise Juhl Dalsgaard, hvor de sparrer med deltagerne om deres forfatterskaber, og hvordan de kan videreudvikle det professionelt.

 

Er det noget for dig?

Lyder mentorforløbet som noget for dig? Ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning på max 1 side om, hvorfor man ønsker at deltage i mentorforløbet, inklusive et litterært CV. Derudover bedes man vedlægge max 2 siders valgfri tekstprøve.

Ansøgningen sendes til louise@litteraturen.nu senest den 5. februar. Spørgsmål angående forløbet bedes også stilet hertil. Du får svar på din ansøgning umiddelbart efter deadline.

Samlet pris: 950 kr.

 

OBS! Til medlemmer af Dansk Forfatterforening

Der er fire fripladser til medlemmer af Dansk Forfatterforening, som man kan søge om. Du bedes angive i din ansøgning, om du søger om en af disse pladser, og om du ønsker at deltage, selvom du ikke skulle blive tildelt en friplads.

 

Program

 

Modul 1

24. februar

 

 

Introduktion til legatansøgning – oplæg ved forfatter og tidligere medlem af Statens Kunstfonds legatudvalg, Tomas Lagermand Lundme

 

 

Modul 2

24. marts

 

 

Litterære netværk og markedsføring – oplæg ved forfatter og freelancer Lotte Kirkeby Hansen

 

 

Modul 3

21. april

 

 

Et overblik over forlagslandskabet anno 2021 – oplæg ved Christel Sunesen fra forlagsportalen Mikrofest og Jacob Søndergaard fra forlaget Gutkind

 

Modul 4

5. maj

 

Individuelle mentormøder ved Trisse gejl, Puk Qvortrup og Louise Juhl Dalsgaard med fokus på form, stil og genre

 

 

 

Modul 5

19. maj

 

Vejledning i selvledelse – oplæg ved forfatter Kristian Bang Foss
 

Modul 6

2. juni

 

Individuelle mentormøder ved Trisse Gejl, Puk Qvortrup og Louise Juhl Dalsgaard, hvor de går i dybden med et kort uddrag af dit manuskript

 

Mentorforløbet er støttet af Aarhus Kommune.

 

Angående Covid-19

Vi følger naturligvis løbende med i myndighedernes anbefalinger og restriktioner, men bliver det ikke muligt at afholde modulerne med fysisk fremmøde, overgår vi til et digitalt format, som vi har gode erfaringer med fra tidligere.