Tidsskrifter / Journals

The Happy Hypocrite
The Happy Hypocrite er et årligt tidsskrift for og om eksperimenterende kunsttekster. I en samling af moderne eksperimentelle og avantgarde magasiner, såsom: BananasDocumentsThe FoxMerlin og Tracks, aspirerer The Happy Hypocrite til at pakke deres metoder ud og samtidig skabe et nyt rum for samtidens art writing. Ved at give en mulighed for et forsøgsområde for ny skrivning og forskningsbaserede projekter – et sted for kunstnere, forfattere og teoretikere til at udtrykke eksperimentelle ideer – bliver det muligt at offentliggøre tekster og projekter der ellers ikke ville blive realiseret.
___________________________________________________________________________________

The Happy Hypocrite is an annual journal for and about experimental art writing. Informed by a lineage of modern experimental and avant-garde magazines, such as: BananasDocumentsThe FoxMerlin and Tracks, The Happy Hypocrite aspires to unpack their methodologies whilst providing a new constituency for contemporary art writing. Providing a greatly needed testing ground for new writing and research-based projects, somewhere for artists, writers and theorists to express experimental ideas that might not otherwise be realised or published.

The Happy Hypocrite

 

OEI/OEI editör
OEI er et svensk tidsskrift, med et tilknyttet forlag, OEI editör, samt galleri OEI Colour project, hvor der arrangeres udstillinger, forelæsninger og oplæsninger. Tidsskriftet blev grundlagt i 1999 og har ladet sig inspirere af eksperimenterende poesi, f.eks. Nordamerikansk Language-writing og brasiliansk konkret poesi. Det er et tidsskrift der omfavner både kunst, filosofi, film og det de selv beskriver som spekulativ sociologi. De udgiver mest poesi og kunstbøger, men også teori, poetikker, plakater, CD’er og DVD’er og tidsskriftets størrelse er typisk mellem 200 og 500 sider. OEI er samtidig meget interesseret i montagen, og lader deres illustrationer virke i tidsskriftet netop ikke som illustrationer, men som en del af teksten – man skal læse billederne, som man ville teksten. Derudover er tidsskriftet optaget af arkivet, og sammenstiller derfor altid kontemporær kunst og kontemporære projekter med  ældre, arkivisk materiale; det er tidsskriftets opfattelse, at det anakronistiske element kan, og skal, udfordre vores forudindtagede forestillinger og bevidstgøre os om det faktum, at historien altid er under konstruktion, en konstruktion der aldrig bliver færdig.
___________________________________________________________________________________

OEI is a Swedish magazine with a connected publishing structure, the OEI editör, which mostly publishes poetry and artist’s books, but also theory and poetics, posters, CDs and DVDs. Connected to the office in Stockholm is also an exhibition space, OEI Colour Project, housing micro-exhibitions, lectures and readings. OEI was started in 1999, as a magazine mostly for experimental poetry. they found inspiration in things like North American Language-writing and Brazilian concrete poetry. Since then they have moved closer to the art world, while also including a lot of philosophy, film, and what they call speculative sociology. They are continually interested in presenting their magazine as a montage and, as they write, ”We want our viewers to read the images, rather than to look at images illustrating something else.” Additionally, in the process of editing an issue of OEI, they have always insisted on returning to the archive, to the archives, in order to confront, accuse or problematize the screens of our contemporary with the weight, the anachronisms and complexities of certain documents, because the archive still carries the power of shattering our preconceived images, still entrusts us with a “history under construction, where the end is never completely apprehensible”.

OEI

 

Pist Protta
Pist Protta er et eksperiment med tidsskriftet som medie, hvor vi nogle gange er ovre i rent konceptuelle “artists books” udgivelser og andre gange mimer en mere normal kunsttidsskriftstil. Trykformer, indbinding, format m.m. skifter fra gang til gang. Forlaget Space Poetry, som står bag Pist Protta og nu drives af Jesper Fabricius, har sideløbende udgivet en række bøger: kunstkataloger, enkelte digtsamlinger og mere aparte bogobjekter. Space Poetry og Pist Protta har været repræsenteret på talrige udstillinger i ind- og udland og modtaget adskillige priser, bl. a. C.F. Hendriksen-medaljen fra Foreningen for Boghåndværk
___________________________________________________________________________________

Pist Protta is an experiment with the journal as a media. The project sometimes expresses itself as conceptual artist books and other times as a more ordinary artistic article. Printing form, binding, format etc. variates from publication to publication. The publishing house Space Poetry, which is behind Pist Protta, has simultaneous published a number of book, art catalogues, a few collections of poems and more peculiar objects of literature. Space Poetry and Pist Protta has been represented at numerous exhibitions both nationally and internationally and has received several awards for example the C.F. Hendriksen medal from The Society of Book Production.

Pist Protta

 

ARK
ARK er et eksperimenterende kunsttidsskrift, der udkommer som ark eller løsblade i en specialfremstillet hvid mappe. Nogle gange mange ark og andre gange bare ét eneste – arkene præsenterer tekst, fotos, tryk og reproduktioner i høj kvalitet. En stor del af numrene tilrettelægges af billedkunstneriske gæsteredaktører. ARK bringer artikler og billedmateriale fra de billedkunstneriske miljøer og præsenterer såvel danske som udenlandske og såvel levende som afdøde kunstnere. Tidsskriftet arbejder i grænselandet mellem visuelle udtryk og poesi; tekst og billede.
___________________________________________________________________________________

ARK is a experimenting art journal which is published as loose leaves or in a specially manufactured white portfolio. Sometimes a publication contains a number of leaves other times just one single leaf. The leaves present text, photographs, prints and reproductions of high quality. A great number of the publications are arranged by visual artists who act as guest editors. ARK publishes articles and visual material from the artistic milieus and introduces both national and international, living and deceased artists. The journal works in the border area between the visual expression and poetry; text and image.

ARK

 

Monsieur Antipyrine
Monsieur Antipyrine er et tidsskrift, der allerede er ude af sync med fortid, fremtid, nutid, samtid, sommertid og vintertid og befinder sig godt dér, mellem årstiderne og Statstidende. De voldsomme følelser og de intense udsving, den store uret og den pinefulde uretfærdighed, intet er andet end en leg. Den redaktionelle uorden varetages af: Mikkel Bolt, Claus Handberg Christensen, Mathias Kokholm, Jørgen Michaelsen og Mikkel Thykier. Alle andre er gået hjem.
___________________________________________________________________________________

Monsieur Antipyrine is a magazine that is already out of sync with past, future, present, summer and winter time and is comfortable there, between the seasons and the Official Gazette. The fierce emotions and the intense fluctuations, the large and excruciating injustice, is nothing but a game. The editorial disarray is handled by Mikkel Bolt, Claus Handberg Christensen, Mathias Kokholm, Jørgen Michaelsen and Mikkel Thykier. Everyone else has gone home.

Monsieur Antipyrine