Forlag / Publishing houses

Antipyrine
Antipyrine er et uafhængigt forlag drevet af redaktør/kurator Mathias Kokholm. Forlaget udgiver titler inden for kunst, litteraturteori, økonomi, teknologi, vandalisme, publicering som medium og praksis, skizofreni, science fiction og konceptuel poesi. Antipyrine er en åben situation, arbejder ofte kollektivt og researchbaseret, med et bagkatalog af komplekse og polemiske titler, formulerende visioner i sin tid. Antipyrine organiserer seminarer, workshops og udstillinger, driver boghandel i Kunsthal Aarhus og udgiver tidsskriftet Monsieur Antipyrine, der redigeres af kunstner Jørgen Michaelsen, kunsthistoriker Mikkel Bolt og forfatterne Mikkel Thykier og Claus Handberg.
___________________________________________________________________________________

Antipyrine is an independent publishing house driven by editor Mathias Kokholm. The house  publishes titles concerning art, literary theory, economy, technology, vandalism, publishing as a medium and practice, skizophrenia, science fiction and conceptual poetry. Antipyrine is an open situation, it works often collectively and research-based with a catalogue of complex and polemical titles – contemporary formulated visions. Antipyrine organizes seminars, workshops and exhibitions, runs a bookstore in Kunsthal Aarhus and publishes the journal Monsieur Antipyrine, which is edited by artist Jørgen Michaelsen, art historian Mikkel Bolt and the writers Mikkel Thykier and Claus Handberg.

Antipyrine

 

Space Poetry
Første gang Forlaget Space Poetry optræder som navn, er på publikationen “Kontainer” i 1980. Det er en gruppe af meget unge kunstnere med adresse i Nordjylland, som står bag. De har navne som Jørgen Brandt Birman, Jesper Fabricius, Claus Otto otto og Jesper Jærnside (de 2 sidsnævnte optræder senere under navnene Claus Egemose og Jesper Rasmussen). Disse unge kunstnere mener i deres ungdommelige arrogance, at deres kunst er så enestående at de næste år starter kunsttidsskriftet Pist Protta, som for nylig udkom med nr. 116. Det er stadig nogle af de samme, som var med i 1981, der udgør kernen i redaktionen, nemlig Jesper Fabricius, Åse Eg Jørgensen (København) og Jesper Rasmussen (Århus).
___________________________________________________________________________________

The first time Space Poetry acts as a name is at the publication Kontainer from 1980. It is a group go very young artist with address in Northern Jutland who is behind the publication. Names like Jørgen Brandt Birman, Jesper Fabricius, Claus otto otto (Claus Egemose) and Jesper Jærnside (Jesper Rasmussen) are amongst them. These young artist believe in their youthful arrogance that their art is so unique that they the year after establish the journal Pist Protta, which recently was published in its 116. edition. Some of the funders who were a part of the project in 1981 are still the core of the editorial office.

Space Poetry

 

Forlaget Virkelig
Forlaget Virkelig blev stiftet af Daniel Flendt Dreesen i 2009. Forlagets første skønlitterære redaktion blev dannet i Paris, sommeren 2010, og bestod af Andreas Vermehren Holm, Daniel Flendt Dreesen og Peter Johan Meedom. Til daglig drives forlaget af Andreas Vermehren Holm i tæt samarbejde med den oprindelige redaktion, samt formgivere, oversættere og andre bogfolk.
___________________________________________________________________________________

The publishing house Virkelig was in 2009 founded by Daniel Flendt Dreesen. The publishing house’s first literary editorial was formed in Paris, the summer of 2010, and consisted of Andreas Vermehren Holm, Daniel Flendt Dreesen and Peter Johan Meedom. On a daily basis Virkelig is driven by Andreas Vermehren Holm in close cooperation with the original editorial as well as designers, translators and other book people.

Virkelig

 

forlaget/tidsskriftet *[asterisk]
*[asterisk] fokuserer på kunstbaserede og -relaterede bogudgivelser. Løsbladstidsskriftet * udkommer med skiftende intervaller og ujævne mellemrum.
___________________________________________________________________________________

*[asterisk] focuses on art based and -related book publishing. The loose-leaf journal * is published in variable intervals and with irregular intervals.

*[asterisk]