Art Writing

PROJECT ART WRITING er et udviklingsprojekt i regi af Aarhus Litteraturcenter, som siden 2012 har arbejdet for at undersøge, synliggøre og kvalificere feltet inden for art writing nationalt og internationalt. Ambitionen er at skabe og fastholde en stærk platform i Aarhus, for tekstbaserede eksperimenter – en platform hvor rammerne for hvordan tekstbaseret kunst kan forholde sig til og udfolde sig, ligeværdigt med andre former for kunstnerisk praksis, undersøges og udfordres.

PROJECT ART WRITING 2017
I 2014 blev Project Art Writing udvalgt som strategisk projekt af Fonden Aarhus 2017 og i år kulminerer vores bestræbelser for at udvikle og udbrede kendskabet til art writing. Det sker med et internationalt udstillingsprojekt THE CATALYST EXPERIMENT, som blandt andet består af to udstillinger, bogudgivelser og et symposium.

THE CATALYST EXPERIMENT 2017:

  • Bogudgivelse THE CATALYST EXPERIMENT om art writing anno 2017
  • 6 unikke art-writing-udgivelser
  • Intern kunstnerworkshop i Aarhus d. 11. – 17. juni
  • Galleriudstilling på KH7artspace d. 1. – 30. september, åbent tirsdag – fredag kl. 14.00 – 17.00 og lørdag kl. 13.00 – 15.00
  • Fernisering på KH7artspace fredag d. 1. september, 16.00-18.00
  • Lancering af alle THE CATALYST EXPERIMENT udgivelser på KH7artspace fredag d. 1. september, 16.00-18.00
  • Symposium på Godsbanen, Remisen: Art Writing is an Aesthetic Catalyst d. 2. september, 10.00-16.00 entré: deltagelse er gratis
  • Stedsspecifik intervention i Skanseparken d. 3. september og frem
  • Project Art Writing på festival i Sanseparken d. 3. september: velkomst, mundgodt og afsløring 10.30 + oplæsninger 11.00-13.00
  • Finissage lørdag d. 30. september

ART WRITING SOM ÆSTETISK KATALYSATOR
THE CATALYST EXPERIMENT
er et interdisciplinært møde, hvorunder anerkendte art writere, gives en række udfordringer og fællesopgaver omkring temaet: katalysator.

Temaet tager afsæt i et populært begreb inden for arkitektur: katalysator arkitektur, der betegner den arkitektur og byudvikling, som udfoldes i snitfladerne på de urbane landskaber, hvor uhomogene og for hinanden fremmede områder mødes. Endvidere peger titlen THE CATALYST EXPERIMENT på den grundlæggende antagelse inden for art writing; at det er stedet, hvor teksten sammen med andre æstetiske udtryk, eksempelvis billede, form, lyd og/eller krop, folder sig jævnbyrdigt ud.

Helt overordnet handler 2017 manifestationen om at præcisere og udfolde de forudgående års undersøgelser af art writings rolle inden for samtidslitteraturen og samtidskunsten.

DELTAGERE I THE CATALYST EXPERIMENT: Maria Fusco (IRL), Jesper Rasmussen (DK), Lise Harlev (DK), Morten Søndergaard (DK), Magnus Bärtås (SE), Corin Sworn (UK), Juan Cruz (ES) Andres Vermehren Holm (DK), Aislinn McNamara (UK), Nat Bloch Gregersen (DK), Nora Joung (NO), Line Kallmayer (DK), Rasmus Brink Pedersen (DK)

Du er altid velkommen til at kontakte os på: 
artwriting@litteraturen.nu

AW-logo-2015

AarhusLitteraturcenterLOGO-SORT

EN_RGB_EU_CAP_Center

AAK-02-venstrejusteret-sh-UK

DanishArtsFoundation_LOGO_CMYK