Art Writing

art.writing 1 ny

 

Projekt Art Writing er et udviklingsprojekt i regi af Aarhus Litteraturcenter, som siden 2013 har arbejdet for at undersøge, synliggøre og kvalificere feltet inden for ART WRITING nationalt og internationalt. Ambitionen er at skabe og fastholde en stærk platform i Aarhus, for tekstbaserede eksperimenter, hvorfra rammerne for hvordan tekstbaseret kunst kan forholde sig til og udfolde sig, ligeværdigt med andre former for kunstnerisk praksis, undersøges og udfordres gennem masterclasses, workshops, seminarer, readings, performances og artistalks.

Betegnelsen ‘art writing’ beskriver en genrehybrid inden for en række heterogene skrivepraksisser, som er i spil inden for nutidens visuelle kultur. Analytisk og poetisk tekstbaseret kunst kan forstås som modaliteter inden for skrivning – på engang fiktive, kritiske og teoretiske, og samtidig i tæt dialog med det visuelle område: Art writing relaterer ligeværdigt til andre former for kunstnerisk og æstetiks praksis. Teksten er eksperimenterende og kan udfolde sig i kombination med for eksempel billeder, form, krop, materialer, lyd, lys og rum.

Den skrevne tekst kan ses som medium for kunsthistoriografi, såvel som medium for en kunstnerisk praksis, hvorunder teksten formgives i grafisk bearbejdning og/eller formidles gennem forskellige medier.

Sommeren 2014 blev Project Art Writing udvalgt til strategisk projekt under Kulturhovedstad 2017 og projektet udvikler sig i et progressivt stigende forløb med kulmination i 2017. De begivenheder, som finder sted fra 2014 til 2016 kvalificerer og udvikler projektet frem til 2017.

Efteråret 2016 afholder Project Art Writing  masterclassen Kreativ Kunst- og Litteraturkritik og to wokshops: Den kommende bog – bogen som teknologi og publicering som praksis samt Tekst[ur] – Workshop om 3D-print og tekst.

Masterclassen Kreativ Kunst- og Litteraturkritik finder sted torsdag den 29. september – lørdag den 1. oktober i Vogn 1 på Godsbanen, Aarhus. Masterclassen ledes af forfatter, underviser, kurator og kunstkritiker Rikke Hansen.
Læs mere.

Bogworkshoppen Den kommende bog finder sted fredag den 7. – søndag den 9. oktober i Bogbinderiet Aarhus og Kunsthal Aarhus. Bogworkshoppen har redaktør og kurator Mathias Kokholm (Antipyrine), som gennemgående underviser. Gæsteunderviserne bliver bogbinder Lars Hedegaard (Bogbinderiet Aarhus), og billedkunstner og bogbinder Olle Essvik (Rojal Förlag).
Læs mere.

Workshoppen Tekst[ur] – Workshop om 3D-print og tekst finder sted tirsdag den 15. – fredag den 18. november i Vogn 1 på Godsbanen. Workshoppen ledes af kunsthistoriker, ph.d. Lise Skytte Jakobsen og billedkunstner Morten Modin. Gæsteunderviser bliver forfatter og billedkunster Amalie Smith.
Læs mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på: 
artwriting@litteraturen.nu

AW-logo-2015

AarhusLitteraturcenterLOGO-SORT

EN_RGB_EU_CAP_CenterAAK-02-venstrejusteret-sh-UK

godsbanen_logo

type_SORTbotschaftkopenhagenlogodeutsch
DanishArtsFoundation_LOGO_CMYK

oca_logo
Fransk ambassade
Scandic

Oberlin

GP tryk logo

dmflogonavn_roed

csm_systime_yellow_rgb

Spiselauget-godsbanen-1