Art Writing

Project Art Writing 2019: MANIFEST
I november og december 2019 vil Project Art Writing, i samarbejde med kunstmuseet ARoS, overtage ARoS-Publics kunstnerresidens. Vi vil benytte kunstmuseet som ramme for et projekt, der skal tage afsæt i kunstmanifestet, kampskriftet og lignende ’flammende’ skrifter. Projektet har til formål at italesætte, udforske, kritisere og producere manifester og andre protestskrifter og kampskrifter, i samarbejde med kunstnere, forskere og borgerne i Aarhus.

Manifestet har fået en fornyet aktualitet og bevidsthed i vores samtid, til og med 2018 har aktivister, kunstnere og aktører knyttet sig an til manifestets form – Sara Ahmed har skrevet A Killjoy Manifest (2017) som vejviser for ny feministisk aktivisme, René Redzepi (noma) er medforfatter på Nordisk Køkkenmanifest (2004) som revolutionerede skandinavisk madlavning og satte nye standarder for bæredygtighed, det unge danske forlag Gladiator udgav antologien Hundrede manifester (2016) skrevet af unge samtidsforfattere. I kunstverdenen er der i højere grad tegn på, at man lader sig inspirere af f.eks. antropocæne manifester som Paul Kingsworths Uncivilisation (2011) eller Ahmeds Living a Feminist Life. Endvidere kan vi nævne Julian Rosenfeldts store kunstfilmsucces Manifesto (2015), som en indikation på manifestets nyfundne aktualitet.

Project Art Writing er en tværæstetisk organisation, der arbejder mellem kunsten og skriften – at arbejde med manifestet giver mening for os, fordi det, på godt og ondt, er den vigtigste tværæstetiske tradition vi har, for at foreslå kulturelle og samfundsmæssige fremtider. Dens form udspringer af det 19. århundredes revolutionære retorik og beskæftiger sig grundlæggende med, hvordan kunst og litteratur produceres og indvirker på samfundet. Gennem modernismens manifester har kunsten og kunstnerne, revet sig løs fra forestillinger om skæbne og alt det andet gudgivne – og det har fået karakter af en platform for eksperimenteren, virketrang og revolte!

I et historisk perspektiv, var manifestet et redskab for konger og adel, men efter Marx og Engels Det Kommunistiske Manifest (1848) blev det i højere grad en platform for revolte – et udsigelsespunkt for samfundets undertrykte vrede – og dér har det befundet sig lige siden. Særligt i det 20. århundrede, hvor manifestet blev et redskab for avantgardekunstscenen, startet af Filippo Tommaso Marinetti og hans rasende Det Futuristiske Manifest (1909). Manifestet blev, i den forbindelse, modernismens form, der påkaldte samfundsmæssige og æstetiske revolutioner. Og med inspiration fra Marinetti (og Det Kommunistiske Manifest) er formen blevet taget op af dadaisterne, surrealisterne, situationisterne, Fluxus, Valarie Solanas, såvel som af Lars von Trier og Thomas Vinterbergs Dogme95.

Fælles for dem alle er approprieringen og reformuleringerne som middel til at lægge afstand til tidligere manifester og/eller bruge deres from som ’slæde’ for helt nye tanker og ideer om verden.

Hvis manifestet repræsenterer en vigtig overvejelse i dag, så er det fordi den kan drive os til at tænke på vores kultur som formbar, en åben ’source’, hvorfra vi kan handle og skabe.

I stedet for at knæle ved manifesterne fra fortiden, så er det muligt at bruge dem, at låne, skære op, blande sammen og overtage! Det er pointen, som modernisterne giver videre – og det er dét MANIFEST ønsker at gøre.

Under MANIFEST  inviterer vi kunstnere, forfattere og debattører ind på ARoS Public, for at italesætte, diskutere og kritisere denne sprængfarlige form. Vi er ikke interesserede i en højre-venstre-dikotomi af politisk karakter. I stedet retter vi nysgerrigheden mod antropocæne, feministiske og æstetiske manifester, idet vi mener, at disse tre fokusområder knytter an til vigtige emner i vores aktuelle samtid: det første peger direkte på klimakrisen, det andet på forholdet mellem kønnene, menneskene og alle andre væsener, som vi deler jorden med og det sidste forholder sig til kunsten og dens rolle heri.

Vi har fået mulighed for at bruge ARoS’ salon og atelier, og har herfra planlagt forskellige projekter:

ARoS Salonarrangementer
I salonlokalet vil vi skabe arrangementer, der i højere grad henvender sig til den bredere offentlighed. Her vil vi invitere til mindre oplæg, samtalearrangementer og skriveworkshops, som italesætter de mere grundlæggende aspekter af manifestet. Derudover vil vi afholde en håndfuld arrangementer, der vil udfolde sig som forelæsninger af forskere fremmest i deres felt. De italesætter aspekter af manifestets udtryksformer, og det gør de i samarbejde med en kunstner, der enten bidrager til debatten eller skaber et produkt til arrangementet.

ARoS Atelier
Atelieret vil være et sted, hvor vi inviterer  kunstnere til at producere forskellige former for skrifter, der inspireres eller involveres i manifestets skrift.

Symposium
Vores undersøgelse af manifestet indholder også et symposium, hvor vi inviterer kunstnere, forfattere og forskere ind på Åbne Scene på Godsbanen. Dagen vil byde på tre flammende debatblokke, som skal tydeliggøre nogle essentielle aspekter af manifestet.

Har du spørgsmål til Project Art Writing, så skriv gerne til artwriting@litteraturen.nu eller ring til projektleder Trine Rytter Andersen på 24859719.

Om Project Art Writing
Project Art Writing er en lille idealistisk kulturorganisation grundlagt i 2013, i regi af Aarhus Litteraturcenter. Projektet drives på deltid af billedkunstner, kurator og kunstskribent Trine Rytter Andersen og Billedkunstner, forfatter og grafiker Lise Haurum. Projektet modtager kunstnerisk og organisatorisk sparing og hjælp fra Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter.

De forløbne seks år har projektet med støtte fra Aarhus Kulturhovedstad 2017, KUP og Statens Kunstfond arbejdet med at undersøge, synliggøre og kvalificere art writing i Danmark og internationalt. Ambitionen er først og fremmest at skabe og fastholde en stærk Aarhusfunderet platform for tekstbaserede eksperimenter: art writing.

Project Art Writings samarbejder med kunstnere og art-writere baserer sig på et grundlag af gensidig tillidsbaseret udveksling fra kunstner til kunstner. Projektets praksis består i undersøgelser af art writing som et uforudsigeligt, eksperimenterende og porøst æstetisk felt. Dette udmøntes i masterclasses for skrivende fra alle de æstetiske fag og praktiske kunstnerworkshops samt seminarer, oplæsninger, performances, kunstneroplæg og demonstrationer, der også henvender sig til en bredere skare af skrive og tekstinteresserede publikummer.

I perioden 2018 – 2020 modtager Project Art Writing Flerårigt Basistilskud fra Aarhus Kommune.

 

AW-logo-2015

AarhusLitteraturcenterLOGO-SORT

AAK-02-venstrejusteret-sh-UK

DanishArtsFoundation_LOGO_CMYK