RESONANS

ResonansR-ramme

 

RESONANS er et tidsskrift for litteraturfaglig debat, kritik og inspiration. Med studenterbårne artikler og essays vil vi skabe forum for faglig viden og sparring de studerende imellem.

RESONANS er skabt af en gruppe kandidatstuderende ved Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.  I tidsskriftet sættes fokus på litteraturens mange aspekter – både den teoretiske, den filosofiske og den kerne-tekstanalytiske – med formålet at synliggøre de mange tilgange og interesser, som litteraturen bringer på tværs af årgange og studier.

Som studerende ønsker vi at udveksle og udfordre den faglige viden, som vi tillærer os gennem studiet. Artikler og essays er således forankret i viden fra projekter, workshops, forelæsninger og selvstændige opgave-skriverier, som så ofte ender i gemmeskuffen. Tekster i Resonans er læst og diskuteret i peer reviw grupper, der er en givende proces for både dem, der øver sig i at vurdere en teksts argumentation og sprog, og for skribenten, der får en konstruktiv kommentar tilbage på sit arbejde.

I RESONANS vil vi synliggøre og bruge vores faglige viden –  og ikke mindst bringe viden og tanker i spil for gensidige inspiration og eftertanke.

Læs tidsskriftet på bloggen og følg os på Facebook.

http://tidsskriftetresonans.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pages/RESONANS/458337540891208?fref=ts

Redaktionen kan desuden kontaktes på: redaktionresonans@gmail.com