Forlaget Univers

Forlaget Univers blev startet i 2004. Forlaget udgiver faglitteratur af høj kvalitet, primært indenfor faget religionsvidenskab.

Alle bøger er skrevet af forfattere med solid akademisk baggrund og formidlet på en klar og tilgængelig måde, så det kan læses af alle med interesse for emnerne.

Forlaget Univers’ faglige bøger har alle været gennem redaktion via fagkyndige eksperter. Fra 2011 vil samtlige akademiske udgivelser gennemgå ekstern peer review proces.

Besøg hjemmesiden.