Lene Bjerregaard

f. 1953

Hjemmeside

Kontakt: lene-bjerregaard@mail.tele.dk

Uddannet arkitekt fra AAA i 1986 og psykoterapeut 1992. Arbejdede som arkitekt i Norge i 1986-1991. Startede allerede i 1989 med farverådgivning i private hjem og holde kurser i farvers betydning og påvirkninger. Særkendet har altid været: tværfaglige synteser af naturvidenskab og filosofi – at finde helt ind til essensen. Alle mine bøger har jeg skrevet, fordi disse oplysninger ikke fandtes i andre bøger.

Jeg fik at vide allerede i 1. klasse i folkeskolen, at jeg var så god til at formulere mig, at jeg nok blev forfatter engang. Mit forfatterskab kom i gang efter en grundig research af årsager til brystkræft, da jeg i en alder af kun 34 år fik denne sygdom. På et tidspunkt tænkte jeg, at andre måske kunne få glæde af de oplysninger. Det blev min første bog: Hvorfor brystkræft, udgivet i 1993. Den blev citeret i radioavisen. Efter endnu en kræftsygdom i 2011 fik jeg mod på at udgive på eget forlag… som selvfølgelig hedder: Forlaget Colourful.

Men mit hovedtema er og har altid været: udforskning af farvers betydning, farve-kommunikation, samt omgivelsernes indflydelse på velværet. Jeg fandt mange uoverensstemmelser i andre bøger bl.a. om farvers betydning, så jeg besluttede mig for selv at undersøge div. påstande. Det blev et livslangt studie, der endnu ikke er færdigt. Har undervist i evidensbaseret farvepsykologi siden 1989.

Denne udforskning har resulteret i flere udgivelser om farvepsykologi og sidst i en helt nyudviklet indretnings-psykologi, der er baseret på bl.a. perceptions-psykologi (hvordan vi opfatter ting), dybde-psykologi (underbevidsthed), bio-psykologi (påvirkninger) fra det visuelle miljø, kombineret med arkitektfaglige redskaber.  Her er også redskaber til at blive enige med partneren om, hvordan indretningen fungerer bedst i forhold til de forskellige behov familiemedlemmer har.

Udgivelser:

“Hvorfor brystkræft? – en bog om kræftens væsen og hvad man kan gøre for at blive rask”, Olivia 1993

“Brug farverne bevidst – om farvernes egenskaber, påvirkninger og symbolik”, Hovedland 1996

“Farver & stemninger – indret boligen efter dit farvebehov”, Hovedland 1999 (+ bogklub: De 12 Bøger)

“Farveordbog – 100 farvers skjulte universelle signaler”, Byggecentrum 2002

“Livskompetence”, Birmar 2004

“Den nye helheds farvelære”, Byggecentrum 2005

Forlaget Colourful:

“Holistisk indretning – få velvære med dit personlige farvebehov og din indretningstype”, 2011

“Holistisk indretning” som E-bog, 2012

“Farveordbog” som E-bog (m. div. opdateringer) 2012

“Livskompetence – via stress-mestring og selv-coaching”, e-bog 2013 (nyredirering af bog fra 2004)