Kakofoni

Kakofoni er en foredragsforening med tilknytning til Nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, der baseret på frivillige kræfter præsenterer forskere og forfattere under relevante temaer og problemstillinger. Kakofoni har rødder tilbage til 2002, hvor foreningen efter sin opløsning blev genetableret. Gennem foreningens lange historie har den haft mange forskellige former og præsenteret en bred vifte arrangementer. Det har indbudt til samtaler med forfattere som Tomas Espedal, Das Beckwerk, Søren Ulrik Thomsen, Lone Hørslev, Knud Romer, Caspar Eric, Kaspar Colling Nielsen, Stine Pilgaard, Maria Gerhardt og Theis Ørntoft, og præsenteret samtaler under titler som ’Skam, skrivning og #MeToo’, ’Den materielle drejning’, ’Det litterære vækstlag’, ’SKAM, affekt og sociale medier’, ’Sygdom i litteraturen’ og meget, meget andet.

Modsat tidligere er der i dag et overvældende udbud af kulturelle og litterære tilbud og arrangementer i Aarhus, hvilket spiller en stor rolle for udviklingen af Kakofoni. Der arbejdes nu først og fremmest mod ikke bare at være en universitetsforening, men et sted, der kan byde ind med tilbud til hele det aarhusianske landskab, og som derfor er åben for alle. Her handler det om at bruge dét, der gør foreningen unik; foruden kontakter i og med det kulturelle miljø, deler Kakofoni hus med en stor gruppe af dygtige forskere, som hjælper til at give nye og kvalificerede vinkler på litteraturen og kulturen. Baseret på det gør foreningen meget ud af aldrig blot at præsentere forfattere eller invitere til oplæsningsaftener, men at starte samtaler forfattere og forskere imellem, typisk under temaer og titler, der er i dialog med værkerne, og som åbner for samtaler der rækker meget længere ud.

Kakofoni er en forening, hvor man kan mødes over lidt koldt og varmt, opleve aktuel litteratur og blive præsenteret for interessante faglige perspektiver og refleksioner i hyggelige omgivelser.

Kontakt:

Besøg os på facebook eller send os en mail på kontakt@kakofoni.nu