Tag og læs! – LITTERATUREN OG DET ONDE

Søndag 6. januar  -  lørdag 12. januar 2013
Kl.
Entré: Se hjemmeside
Arrangør: Testrup Højskole
Testrup Højskole
Testrupvej110
8320 Mårslet

I et tv­-interview fra 1958 om sin bog La littérature et le mal konstaterer den franske forfatter og tænker Georges Bataille, at litteraturen og det onde er uadskillelige. Hvis en bog holder sig fra det onde, bliver den straks kedelig. Litteraturen har med kvaler, pine, smerte  at gøre, den sætter læseren i en anspændt situation, som er alt andet end kedelig, den er destruktiv og farlig, men det er vigtigt, at vi konfronterer den fare, og litterære værker kan være med til at advare os mod, hvor uhyggelig og grufuld den menneskelige natur kan være. Også forfattergerningen har i følge Bataille med det onde at gøre. At skrive er modsætningen til at arbejde. Forfatteren påtager sig skyld ved at trække sig fra samfundets almindelige aktiviteter. At skrive rummer en barnlig trods mod eller ulydighed over for den etablerede orden, og også i den forstand er litteraturen uansvarlig og farlig. Men grundlæggende kan man ikke forstå litteratur, mener Bataille, hvis ikke man kan møde den fra et barns perspektiv. Det samme gælder for erotikken – som Bataille har skrevet et hoved­værk om – erotisk lyst og fascination ligner barnets lyst til at deltage i en forbudt leg. Litteraturen vil overskride det gode. Den, der skriver, stiller sig over på det ondes side.

1-tag og læs 2013 - omslag_clean

Tag og læs! skal denne gang handle om litteraturens forhold til det onde, og seminarets foredrag vil kredse om emnet. Hvad er det onde? Hvordan fremtræder det, hvordan forstår og udpeger vi det onde? Hvordan skildrer litteraturen det onde, kan den hjælpe os til at konfrontere det?

Desuden skal vi som altid stille skarpt på bogsæsonen og tale om de bedste bøger fra 2012, og vi skal høre oplæsninger, koncerter og paneldiskussioner. Kurset afsluttes festligt med uddelingen af Montanas Litteraturpris på kr. 100.000.