Tænkepauser: Karma

Torsdag 7. december 2017
Kl. 16:30 - 18:00
Entré: 50 kr./Studerende 25 kr.
Arrangør: Dokk1
Store Sal, Dokk1
Hald Kampmanns pl. 2
8000
Aarhus

Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder med de østlige religioner såsom buddhisme, hinduisme, jainisme og sikhisme, men karma er i de senere år blevet en integreret del af det danske sprogbrug og dermed også symbol- og billedsprog. Det ved fx reklameverdenen, som flittigt benytter sig af begrebet for at sælge diverse produkter. Lektor, ph.d. i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger tager os med på den interessante rejse, som karmabegrebet har haft fra øst til vest og måske også tilbage igen.