SEMINAR: Words 3D

Torsdag 30. oktober  -  fredag 31. oktober 2014
Kl. 09:00 - 17:00
Entré: GRATIS
Arrangør: Aarhus Litteraturcenter og Project Art Writing
Teater Refleksion
Jyllandsgaarden
Frederiksgade 72b, 1.
8000 Aarhus C

Den 30. og 31. oktober 2014 afholder Project Art Writing et seminar, hvor det gennemgående tema er Words 3D. Den overordnede målsætning er at samle og kvalificere feltet inden for art writing såvel teoretisk og praktisk.

Med deltagelse af teoretikere, forfattere og billedkunstnere undersøges og diskuteres bogens materialitet samt tekstens fleksibilitet og udstrækning i det fysiske rum. Programmet vil indeholde foredrag, oplæsninger, demonstrationer og andre formater, som knytter an til temaet.

Seminaret henvender sig til studerende, undervisere, forfattere og kunstnere fra de æstetiske og kunstneriske fag, samt alle som interesserer sig for tekst, materialitet, struktur og rummelighed.

TILMELDING sker på mail: artwriting@litteraturen.nu senest onsdag den 22. oktober.