Seminar: Litteratur og penge

Tirsdag 10. juni 2014
Kl. 13:00
Gratis entré
Arrangør: PASSAGE
Forskerhusets mødelokale på Kasernen
Bygning 1586, lokale 114
Langelandsgade 143
8000 Aarhus C

PASSAGE – TIDSSKRIFT FOR LITTERATUR OG KRITIK inviterer til SEMINAR OM LITTERATUR OG PENGE

I anledning af udgivelsen af Passage nr. 71 inviteres alle interesserede til et seminar, hvor fire af nummerets bidragydere præsenterer deres artikler og stiller op til debat om forholdet mellem litteratur og penge. Efter seminaret er Passage vært for en lille reception, hvor man ved siden af det nye nummer kan erhverve sig ældre årgange af tidsskriftet til stærkt nedsatte priser.

Finanskrisen har (igen) vist, at økonomien er for vigtig til at blive overladt til økonomer og politikere, for slet ikke at tale om banker og børsmæglere. Penge bør ikke kun studeres som tal i regneark, men også som et socialt og kulturelt fænomen, der gennem historien har formet menneskers forhold til sig selv og hinanden. Derfor er det på tide, at humanistisk forskning kræver pengene retur. Det gælder også litteraturkritikken, for ikke alene indgår litteraturen selv i økonomiske kredsløb, litterære værker formår netop at synliggøre pengenes omfattende, men ofte skjulte indflydelse på menneskers sociale, etiske og politiske liv. Passage – Tidsskrift for litteratur og kritik nr. 71 sætter derfor spot på litteraturens penge og pengenes litteratur.

Alle er velkomne!

PROGRAM
13.00-13.15: Velkomst v. Jakob Ladegaard
13.15-13.30: Mikkel Bolt (Moderne kultur, KU)
13.30-13.45: Jonas Ross Kjærgaard (Litteraturhistorie, AU)
13.45-14.00: Thomas Palmelund Johansen (Idéhistorie, AU)
14.00-14.15: Birgit Eriksson (Æstetik og Kultur, AU)
14.15-14.45: Fælles diskussion
14.45-16.30: Reception