Fra Lyrik til VR – Træd ind i dit digt

Torsdag 31. marts 2022
Kl. 1000 - 1400
Gratis entré
Arrangør: Hovedbiblioteket
Hemsen, Dokk1
Hack Kampmannsplads 2, 8000 Aarhus C.
Skoletilbud for 7.-8.klassetrin

I workshoppen arbejder vi multimodalt med at skabe og omforme digte til Virtual Reality. Vi fordyber os i digtets sprog og univers og omformer det til VR.

  • Eleverne sætter sig selv og hinanden i spil i kreativ digt-produktion
  • Eleverne omformer/remixer digte til digital produktion som VR
  • Eleverne bliver introduceret til software og værktøjer til Virtual Reality
  • Eleverne reflekterer over, hvad der sker med digtet i et VR-rum