Eva Tind og Mette Garfield

Onsdag 9. oktober 2019
Kl. 17:00 - 18:30
Entré: 50 kr.
Arrangør: Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket, Lille Sal
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus

Hvor hører kroppen til?

Eva Tind skriver i ‘Ophav’ om kærlighed og smerte i familien og en følelse af hjemløshed, mens Mette Garfield i ‘Sprækker’ skriver om tab, erindring og seksualitet. Fælles for værkerne er kroppen som oprindelse og som fællesskab med andre kroppe. Arrangementet består af oplæsning, samtale mellem forfatterne og mulighed for spørgsmål. Samtalen modereres af litteraturformidler Daniel Boysen.

Foto: Les Kaner.