De tre økologier

Onsdag 20. november 2019
Kl. 19:00 - 21:00
Arrangør: Project Art Writing
ARoS Public
Aros Allé 2
8000 Aarhus

Den franske psykoanalytiker, filosof og semiotiker Félix Guattari udvider i sit essay De tre økologier definitionen af økologi til at omfatte sociale relationer og menneskelig subjektivitet, samt naturligvis miljøhensyn. I essayet argumenterer han for, at de økologiske kriser, der truer vores planet, er et direkte resultat af en ny udvidet form for kapitalisme, og at der må etableres en ny økosofisk tilgang, der respekterer forskellene mellem alle levende systemer. Bogen rummer en markant kapitalismekritik og er et manifest for en ny måde at tænke på. Desuden er bogen en ideel introduktion til en af Europas mest radikale tænkere. De tre økologier blev udgivet 1989, og er på 30 års afstand uhyggeligt vedkommende og profetisk, set i lyset af datidens økologiske kriser og de aktuelle problemstillinger i 2019.

Mathias Kokholm (f. 1983), forlægger og kurator, vil introducere bogen De tre økologier, samt trække paralleller til andre aktuelle kapitalismekritiske skrifter om søvn, terror, tomater og blæksprutter.

Mød op i foyeren klokken 19.00, så går vi i samlet flok til ARoS Public på plan 3.

Foto: Chernobyl. HBO