Udviklingsseminar: Kunst og Hjemløse

Torsdag 10. oktober 2013
Kl. 09:00 - 16:00
Arrangør: Teaterministeriet
Folkestedet (Lokale 0.3)
Carl Blochs gade 28
8000 Aarhus C

Projekt Under Overfladen inviterer til udviklingsseminar.  Projektet søger både etablerede forfattere og folk fra det litterære miljø, der har hjerte for socialt arbejde.

Aarhus er under titlen ‘Gentænk’ valgt til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Med Projekt Under Overfladen ønskes at gentænke måden, vi som borgere forholder os til de mest udsatte dele af vores samfund. Projektet ønsker at skabe opmærksomhed omkring hjemløses kompetencer, deres ressourcer og ikke mindst deres historier. Historierne fortælles gennem værker, som den hjemløse selv bestemmer udformningen af.

Projektet vil arbejde mod at skabe  kunstnerisk sparring mellem hjemløse og kunstnere og forfattere, der har lyst til at samarbejde med og møde både de hjemløse og deres værker. Som resultat af møderne skal der skabes personlige kunstværker af både den hjemløse og de deltagene kunstnere.

Seminaret udformes som en fælles tænketank, og skal igangsætte et inspirations- og sparringsarbejde mellem mulige aktører i projektet. Seminaret skal samle socialfaglige og kunstfaglige personer til inspiration udi at komme nærmere et format, som hjemløse og kunstnere kan samarbejde under, og hermed søge at definere feltet “hjemløse og kunst”.

Dagens formål er;
– at skabe indspark og konkrete løsninger til projektets formål: At
understøtte og opfordre til skabelsen af kunst blandt hjemløse.
– at belyse udfordringer og muligheder i forbindelse med afholdelse af
workshops og åbne værksteder for hjemløse.
– at agere startskud for projektet, der tænkes at køre frem imod 2017, i
forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad.

Der lægges dagen igennem vægt på;
– udveksling, fælles brainstorm på projektets temaer og udfordringer, at
skabe netværk, at skabe rammen der gør projektet muligt.

 

Der vil blive sørget for forplejning dagen igennem.

Tilmelding skal ske til a.hoffmann.christensen@gmail.com

Ved tilmelding oplyses navn, mail, tlf. nr. og stilling/arbejdsplads for deltagerne

SU:  5 oktober 2013