Tiden og vandet – oplev Andri Snær Magnason

Mandag 12. juni 2023
Kl. 17:00 - 18:00
Entré: 60 kr., 30 kr. unge under 30 el. stjernebillet
Arrangør: IETM, Performing Arts Platform
Store Sal, Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Oplev den islandske forfatter og samfundsdebattør Andri Snær Magnason i en samtale med Sebastian Mernild, professor og leder af SDU Climate Cluster, om klimaforandringer og litteratur. Kan litteraturen være et redskab i kampen mod klimakrisen? Samtalen modereres af David Turner fra Weekendavisen. Sprog: engelsk.

Andri Snær Magnason har skrevet bogen Tiden og vandet, narrativ non-fiction, hvor forfatteren stiller spørgsmålet: Hvornår vil der ikke længere være nogen af dem, jeg har elsket, tilbage på jorden? Det er en dybt personlig undersøgelse af de klimaforandringer, vi ser verden over, som danner udgangspunkt for samtalen.

Sebastian Mernild er professor ved Syddansk Universitet og leder af SDU Climate Cluster, der igennem tværfaglig forskning forsøger at bidrage til klimaneutralitet. Han er desuden aktuel med Isbogen, som han har skrevet sammen med forfatter Victor Boy Lindholm om, hvilken betydning isen har haft for verden og fortsat har.

Læs mere om forfatteren her.

Du kan benytte din stjernebillet til dette arrangement – husk at booke en pladsbillet. Læs mere om stjernebilletterne her.

 

Experience the Icelandic author and social debater Andri Snær Magnason in a discussion about climate change and literature. Is literature a tool in fighting climate change? The talk will be moderated by David Turner from the newspaper Weekendavisen. Language: English.

Andri Snær Magnason has written the book On Time and Water, a work of narrative non-fiction where the author asks the question: When will none of those I have loved be on earth? It is a deeply personal exploration of those climate changes we see around the world, which forms the conversation with David Turner.

Sebastian Mernild is a professor at the University of Southern Denmark and head of the SDU Climate Cluster, which, through interdisciplinary research, aims to contribute to climate neutrality. Recently, he has also poblished the book Isbogen, with author Victor Boy Lindholm about the significance of ice for the world, both currently and historically

 

Read more about the author here.

You can use your star ticket for this event – remember to book a seat reservation. Read more about the star ticket here.