Skrive Lounge: Læs og skriv

Onsdag 13. december 2017
Kl. 16:00 - 18:00
Entré: fri entré
Arrangør: Dokk1
Dokk1
Hack Kampmanns pl. 2
8000 Aarhus

Du er sammen med Dokk1s litteraturformidler Daniel Boysen og andre skrivelystne, som har samme interesse som dig. Formålet er at blive klogere på din egen måde at skrive på, at udfordres gennem kreative øvelser for at åbne indgange til tekstskrivning og at mødes med ligesindede.

Denne gang skal vi arbejde med læs og skriv. En vigtig del af at være skrivende er at læse; at læse sig ind og ud af en tradition, at kunne blive inspireret ved at stå på andres skuldre eller at omskrive. Denne gang tager vi udgangspunkt i allerede skrevne tekster, som vi skal forholde os kreativt til ud fra forskellige benspænd.

Alle skrivelystne er velkomne.