Seminar: Tekst og Billedkunst i offentlige rum

Onsdag 13. november 2013
Kl. 10:00 - 12:00
Gratis entré
Arrangør: Aarhus Litteraturcenter / Aarhus Billedkunstcenter / 365TEKSTER
Vogn 1
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Tekst og billedkunst i offentlige rum – digte i marmor og sociologiske strejftog

Aarhus Litteraturcenter har netop igangsat litteraturformidlingsprojektet 365TEKSTER, som undersøger hvordan tekst som kunstform kan formidles på andre måder end i bogform. Projektet er en del af Aarhus’ funktion som Europæisk Kulturhovedstad 2017. 365TEKSTER vil frem mod og i 2017 gentænke litteraturens udgivelsesformer og undersøge, hvordan tekst som kunstform kan nå nye læsere, lyttere og betragtere.

Første tiltag er et åbent seminar og to workshops den 13. november for forfattere og kunstnere arrangeret i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter.

Forfatter Morten Søndergaard og billedkunster Lise Skou vil på det åbne seminar præsenterer deres projekter og tanker i forhold til tekst og billedkunst i offentlige rum. Her efter vil de hver lede en workshop om eftermiddagen.  Med både seminar og workshops er håbet, at der på tværs af faggrænser opstår nye ideer.

PROGRAM 13.11.2013

Åbent Seminar i Vogn 1:

10:00 – Introduktion ved Anja Raithel (Aabkc) og Robert Skovmose Christensen (365 TEKSTER)

10:15 – 10:30 – Introduktion ved moderator Henrik Kaare Nielsen (dr.phil. og professor ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet).

10:30 – 11:00 – Præsentation: Morten Søndergaard (forfatter) “Mellem KUN TEKST og KONTEKST”

11:00 – 11:30 – Præsentation: Lise Skou (billedkunstner) “Kunstneren som Sociolog”

11:30 – 12:00 – Spørgsmål og diskussion

UDDYBET PROGRAM:

TALK 1: Morten Søndergaard:
”Mellem KUN TEKST og KONTEKST – Tekstbaseret Kunst i det Offentlige Rum”

Jeg har arbejdet med tekstbaseret kunst i flere sammenhænge og vil bruge seminaret til at vise eksempler på mit arbejde og overveje konsekvenserne af arbejdet med tekster uden for bogen. Min digteriske praksis har for starten været spredt ud over flere forskellige udtryksformer, og seminaret er en kærkommen anledning til at reflektere over de forskellige udtryks muligheder, styrker og svagheder. Hvad sker der, når man som digter “spreder” sig? Hvilke betydningsformer er det muligt at indlemme i poesiens landskab?
Se eksempler på mit arbejde her: http://mortensondergaard.net/Rum.html

Talk 2: Lise Skou:
”Kunstneren som Sociolog – Tendenser i Samtidskunsten”

I mit oplæg vil jeg lægge vægt på nogle af de tendenser, der har været tydelige på billedkunstscenen i de senere år: en stærk udvikling af det samfundsmæssige engagement; en vilje til at arbejde tværfagligt og tværnationalt, en vilje til at gå udenom institutionen og etablere selvorganiserede, brugerinvolverende og deltagerbaserede projekter, der ofte tager form som midlertidige lokalt baserede projekter. Dette reflekterer en glidning fra æstetiske til sociale spørgsmål. Fra objektorienteret til stedsspecifik; fra det statiske til det procesorienterede. Kunst i det offentlige rum har således udviklet sig til en kontekstbaseret kunstnerisk praksis, der udfordrer opfattelser af præsentation, repræsentation, distribution og sted. Vi skal se på, hvorledes kunstneriske metoder ser ud, når de har til hensigt at skabe kritiske modstandsformer, modoffentligheder og modbilleder. Hvorledes kan man organisere sig autonomt indenfor eller udenfor kunsten, og hvori ligger forskellen mellem kunst, sociologi og aktivisme? Kan kunst gøre en forskel, der adskiller sig fra almindelig sociologisk og politisk praksis, og hvad er dét, der skaber denne forskel?

360 Tekster – Baggrund

Kort fortalt har 365 tekster og Aarhus Billedkunstcenter fundet sammen, da begge søsætter projekter i det offentlige rum støttet af Kulturhovedstad 2017 og så en fælles interesse i at give kunstnere indblik og redskaber til at arbejde med deres kunstneriske praksis i nye formater eller borgerinddragende projekter. 365 tekster vil i samarbejde med Aarhus Litteraturcenter undersøge, hvordan tekst som kunstform
kan formidles på andre måder end i bogform. Det handler om at etablere alternative konfrontationer mellem litteraturen og publikum på uventede tidspunkter og steder – gerne i samklang med andre kunstarter.