Seminar og bogudgivelse: Tro & tanke

Fredag 2. oktober 2015
Kl. 09:30 - 15:45
Entré: 150,-
Arrangør: Aarhus Domkirke
Skt. Clemens Gård
Kannikegade 12, 1
8000 Aarhus C

Seminar i anledning af udgivelsen af professor Gerd Theißens bog: Tro & tanke – En poetisk-kritisk katekismus.

Gerd Theißen er tysk, evangelisk teolog, født i 1943. Han blev doktor i teologi fra Bonn Universitet i 1968 og har i dag status som en af vor tids største nytestamentlige tænkere. Han var professor ved Københavns Universitet i årene 1978-81 og siden professor i teologi ved Heidelberg Universitet.
Desuden æresdoktor ved Aarhus Universitet og overhovedet en skattet teolog i Danmark.

Han udmærker sig især ved sin indsats i overvejelser over forholdet mellem teologi og religionsvidenskab, sin insisteren på at teologien også altid må have rod i det moderne, levede menneskeliv, sin sociologiske tilgang til det bibelske stof og sine store pædagogiske evner i formidlingen af teologien. Og alt sammen indenfor rammen af en evolutionstænkning.

Programmet for dagen er følgende:

9.30: Velkomst ved forlagsredaktør Charlotte Ekstrand fra Forlaget Alfa.

9.45: Bibel som digtning og sandhed ved ph.d. Sanne B. Thøisen.

10.30: Kaffepause.

10.45: En præsentation af Tro & tanke. En poetisk-kritisk katekismus ved professor, dr. theol. Gerd Theißen (på dansk), Heidelberg Universitet.

12.15: Frokost.

13.00: “Nytestamentlig eksegese: En udfordring til den blåøjede tro og den enøjede tanke” ved lektor, dr. theol. Ole Davidsen, Aarhus Universitet.

14.00: Kaffepause.

14.30: “Tro uden metafysik er ikke tro men tvang” ved professor, dr. theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet.

15.30: Afrunding ved sognepræst Hanne Davidsen.