Romaner – dystopiske og politiske

Mandag 19. marts 2018
Kl. 17:15 - 19:00
Entré: 660 kr. / studerende 360 kr.
Arrangør: Folkeuniversitetet
AU, bygning 1530, lokale G122
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus

Vil man lære en tid at kende, skal man læse dens litteratur. Når vi læser er vi på fantasirejse i en fremmed verden, men den er ikke er mere fremmed, end at vi kan leve os ind i den og spejle os i den. Vi identificerer os med de personer og situationer, der fortælles om og lærer en anden verden at kende. Dermed får vores egen verden større vidde og dybde.

Litteraturen kan vise os vores fortid og nutid. Kan den også vise os vores fremtid – en mulig fremtid? Selvfølgelig. Netop fortællingen giver spillerum for fantasien. Vi kan fortælle om ikke blot hvad der er og hvad der har været, men om hvad der kunne blive. I denne forelæsningsrække vil vi se på fortællinger om mulige fremtider. Og herfra kan vi kaste et kritisk blik tilbage på vores nutid.

 

Forelæsninger

 • 19.03.2018 kl. 17:15 – 19:00

  George Orwell: ‘1984’

   Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

 • 09.04.2018 kl. 17:15 – 19:00

  Philip Roth: ‘Komplottet mod Amerika’

   Nick Bo Madsen, ekstern lektor i medievidenskab, Aarhus Universitet

 • 16.04.2018 kl. 17:15 – 19:00

  Herman Bang: ‘De uden fædreland’

   Peer E. Sørensen, professor emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

 • 23.04.2018 kl. 17:15 – 19:00

  Albert Camus: ‘Pesten’

   Jørn Boisen, lektor i fransk, Københavns Universitet

 • 30.04.2018 kl. 17:15 – 19:00

  Svend Aage Madsen: ‘Af den anden verden’

   Anker Gemzøe,

 • 07.05.2018 kl. 17:15 – 19:00

  Aldous Huxley: ‘Fagre nye Verden’ og Margaret Atwood: ‘Tjenerindens fortælling’

   Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie