Persisk litteratur i Musikhuset

Fredag 22. marts 2013
Kl. 12:30
Gratis entré
Arrangør: Musikhuset Aarhus
Musikhuset, Lille Sal
Thomas Jensens Allé
8000 Aarhus C

Foredrag og oplæsning ved Arash Sharifzade Abdi

I dette foredrag vil Arash Sharifzade Abdi give en lille smag på persisk poesi i korte kulturhistoriske træk. Den moderne persiske sprogs renæssance år 900-1500 vil blive præsenteret via tre poeter. Der bliver læst op af Omar Khajjâms rubâî-digte på fire vers, Moulavi Jalaleddine Rumi introduceres med et par digte fra hans hovedværker Masnavi-e Ma’navi og Ghazzaliât-e Shams-e Tabrizi, og den største og mest læste af alle persiske lyrikere Hâfez fra Shirâz ihukommes med hans filosofiske kærlighedspoesi i form af ghazal, der omtrent svarer til den italienske sonet. Digtene vil også blive reciteret i gendigtninger på dansk.