Ophavsret og forlagsjura i hverdagen

Fredag 27. maj 2016
Kl. 09:15 - 15:45
Entré: 2.950 kr. excl. moms. Ved tilmelding af mere end 1 person fra samme virksomhed gives 500 kr. rabat til person nummer 2, 3 etc.
Arrangør: BogMarkedet
EDU
St. Kirkestræde 1, 4.
1073 København K

Hvad må man linke til, uden at det koster penge, når man f.eks. laver digitalt undervisningsmateriale? Hvad er reglerne for at bruge materiale fra Wikimedia Commons? Hvad skal man være særlig opmærksom på, når man indgår aftaler om at bruge andres materialer i signe egne bøger? Og hvad med kontrakten, når man køber materiale af udenlandske leverandører – eller bøger til oversættelse?

Det er nogle af de ting, der vil blive gennemgået på BogMarkedets nyeste kursus om forlagsjura. Oplægsholder er advokat Peter Schønning, der driver firmaet Ophavsretsadvokaten, og som er en af Danmarks absolut førerende advokater på området.

Forlagsjura er et stort felt. Ophavsret, udformning af aftaler, personkrænkelser, citatret, aftalelicens, digitale rettigheder mm. Vi vil på kurset give en introduktion til de forskellige emner og gennemgå nogle af de seneste afgørelser på området. Fokus er lagt på det daglige arbejde som redaktør af fagbøger, hvor der skal indsamles og bruges mange forskellige former for materiale fra mange kilder – især, hvis det er til digitale portaler.

Du vil også kunne komme med dine helt konkrete, praktiske problemstillinger og få dem gennemgået.

Program
09.15 – 09.30: Registrering og velkomst
09.30 – 10.30: Ophavsretsloven og retspraksis inden for forlagsjura. En generel introduktion til ophavsretsloven og de vigtigste problemstillinger for forlagene og redaktørens daglige arbejde.
10.45 – 12.00: Gennemgang af de konkrete problemstillinger og retspraksis med fokus på citatret, aftalelicens, injurier, billedrettigheder, digitale problemstillinger med brug af links/deep links, indlejring (af fx Youtube-film), brug af ressourcer fra Wikipedias Commons mv.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.15: Kontrakter og aftalemodeller, herunder særlige problemer ved kontrakter med udenlandske samarbejdspartnere.
14.30 – 15.30: Deltagernes egne eksempler og andre typiske cases gennemgås.
15.30 – 15.45: Opsamling og afslutning.