Nyere norsk litteratur

Tirsdag 4. februar  -  tirsdag 6. maj 2014
Kl. 10:15 - 12:00
Entré: 12 forelæsninger til 1140 kr.
Arrangør: Folkeuniversitetet i Aarhus
Folkeuniversitetet i Aarhus
Lokale meddeles snarest

Der har i de seneste år været en stigende interesse for den nyere norske litteratur – ikke blot inden for Norden, men også internationalt. På dette kursus vil vi tage på en rejse gennem de forskellige formationer i Norges prosalitterære landskab inden for de sidste 25 år.

Underviser indleder hver gang med at placere teksten i en forfatterskabsmæssig, litteraturhistorisk og idéhistorisk ramme. Herefter er bolden givet op til, at vi i fællesskab analyserer, fortolker og diskuterer. I denne proces vil underviseren også komme med korte oplæg om mulige læsestrategier for de enkelte tekster.

Forløbet er baseret på indspil fra deltagerne, men kræver ikke andre forudsætninger end læselyst.

Til første gang læses Tor Ulvens ‘Gravgaver’ (1988).

Underviser: Ekstern lektor i filosofi Nick Bo Madsen, Aarhus Universitet

Forløbet kører henover 12 tirsdag fra 10.15-12.00; 4/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4 og 6/5.

Tilmeld dig og læs mere her