UDSOLGT Mellem Gud og Satan – præsentation af to nye Thomas Mann-specialer

Lørdag 24. februar 2024
Kl. 14:00 - 16:30
Entré: Gratis, men kræver tilmelding
Arrangør: Det Danske Thomas Mann Selskab, Vor Frue Kirke og LiteratureXchange
Vogn 1, Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Interessen for den tyske forfatter Thomas Mann er usvækket. Hans mange litterære og essayistiske værker nyoversættes, nyudgives og nyfortolkes i rigt omfang. Som de seneste skud på stammen er to kandidatspecialer med Mann som midtpunkt blevet bedømt på Aarhus Universitet – det ene på Litteraturhistorie, det andet på Teologi. I den anledning har Vor Frue Kirke i Aarhus, LiteratureXchange og Det Danske Thomas Mann Selskab sammen tilrettelagt et seminar, hvor de nybagte kandidater får lejlighed til at fremlægge deres respektive afhandlinger for offentligheden. Der er gratis adgang for alle interesserede, og arrangørerne byder på kaffe og kage i pausen.

Program:

Kl. 14.00-14.05: Velkomst ved Anders Thyrring Andersen, sognepræst i Vor Frue Kirke

Kl. 14.05-14.50: Foredrag ved cand.mag. Frederik Lei

Kl. 14.50-15.05: Kaffe & kage

Kl. 15.05-15.50: Foredrag ved cand.theol. August Hansen

Kl. 15.50-16.00: Pause

Kl. 16.00-16.30: Sammenfatning ved Morten Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann Selskab

 

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeld dig arrangementet her.

 

Oplægsholderne:

Frederik Lei, cand.mag.: Thomas Manns kispus med Biblens autoritet i Josef og hans brødre
Da Thomas Mann i 1926 påbegyndte sin monstrøse gendigtning af den bibelske beretning om drømmetyderen Josef, var det ud fra et ønske om ”at fortælle […] den endegyldigt rigtige version af historien”, nemlig nøjagtigt og sansekonkret. Men hvor står så Biblen, som i romantetralogien kaldes den ”værdigste, men også karrigste” genfortælling om Josef, rent hierarkisk, når Thomas Mann tager patent på den ”endegyldigt rigtige version af historien”? Foredraget dykker ned i de skælmske metoder, Mann brugte, da han i fiktionens mulm og mørke og i ly af sin fortæller stjal lidt narrativ autoritet fra Biblen – og måske snød en læser eller to.

August Hansen, cand.theol.: Satanskikkelsen efter Milton – med særligt fokus på Mann
I 1667 udgiver den engelske digter John Milton Paradise Lost. Med dette hovedværk repræsenterer Milton en radikal ændring i satanskikkelsens karakteristika, som bliver mere sympatiske og mere tvetydige, end de hidtil har været. Foredraget vil behandle djævlelitteraturen efter Milton, sådan som satanskikkelsen udvikler sig hos Goethe, Dostojevskij, Bulgakov og ikke mindst hos Thomas Mann. Yderligere vil foredraget dreje sig om, hvad vi kan bruge satanskikkelsen til i dag, hvis den da kan bruges til noget?