LOKALSPOT METTE REINHARDT JAKOBSEN OG BRIAN P. ØRNBØL

Onsdag 4. oktober 2017
Kl. 16:30 - 17:30
Entré: Gratis. Alle er velkomne
Dokk 1
Hack Kampmanns plads 2
8000 Aarhus C

Den realistiske, surreelle tilværelse. Oplev Mette Reinholdt
Jakobsen og Brian P. Ørnbøl læse op fra deres
forfatterskaber. Mette har senest udgivet romanen Vil
ikke forstyrres, en fortælling om bedrag og om et par,
der prøver at redde stumperne ved at flytte til Paris.
Brian har senest udgivet novellerne Bordben og rødvin,
en samlet udgave af hans novelleproduktion, der
indskriver sig i en tradition i stil med Peter Seeberg og
Franz Kafka.
Tilmelding er ikke nødvendig.