Litteraturens nye læsemåder – Affektens indtog i læsningen

Mandag 21. oktober 2019
Kl. 19:30 - 21:30
Entré: 30 kr
Arrangør: Kakofoni
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 2
8000 Aarhus C

Henover de senere år er der indenfor litteraturlæsning og litteraturkritik kommet et stigende fokus på alternative læsemåder – læsemåder, der på forskellige vis bryder med og udfordrer klassiske akademiske og teoretiske måder at læse og tilgå litteratur på. Med den postkritiske tilgang har læsningen ikke alene fokus på værket, men også en fornyet interesse for forfatteren, læseren og læseoplevelsen. Dermed muliggøres det, at følgende spørgsmål kan rejses: Hvilken betydning har det for læsningen, hvis teksten snarere end at oversættes og analyseres i stedet læses med kroppen og sanserne? Hvordan kan en tekst påvirke sin læser affektivt? Og hvordan influeres læseoplevelsen af stedet, hvor læsningen finder sted?

Den 21. oktober inviterer Kakofoni til et spændende arrangement , hvor vi får besøg af forfatterne Josefine Klougart, Mads Mygind og Dan Ringgaard, der vil diskutere hvilke potentialer alternative, ikke-teoretiske læsemåder rummer, og hvad de kan tilbyde læseren.