Litterære lykkeposer

Onsdag 9. marts 2022
Kl. 1000 - 1130
Gratis entré
Arrangør: Hovedbiblioteket
Æsken, Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.
Skoletibud: 4.-6. klasse

Har din klasse brug for læseinspiration? I dette forløb får hver elev en pose med bøger, der er specielt udvalgt til dem. I skal afsætte tid i klassen til at læse hver dag i en periode – ligesom børnene skal læse derhjemme. Efter 1-2 måneder evaluerer vi forløbet sammen med klassen.
Alle elever i klassen skal interviewes om læsevaner, så biblioteket kan finde relevant læsestof til dem. Interviewene kan enten afvikles ved besøg på Dokk1 eller digitalt.

Den bookede dato er til interviews.