Læsemaskiner: DISPOSITIV

Onsdag 4. november 2015
Kl. 19:00 - 21:00
Gratis entré
Arrangør: Forlaget Antipyrine
Kunsthal Aarhus
J. M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C

Det franske begreb dispositif kan bl.a. oversættes til apparat, anordning, foranstaltning, maskineri eller installation. Begrebet anvendes af den franske tænker Michel Foucault, som henviser til fysiske, administrative og sociale mekanismer og vidensformer, der bearbejder og vedligeholder magtudøvelsen i den sociale krop.

Et af Michel Focaults grundlag for udarbejdelsen af dispositi-begrebet var den franske forfatter Raymond Roussels værk. Raymond Roussel er sandsynligvis en af det 20’ene århundredes mindst kendte og mest mystiske forfattere, der dog har haft stor betydning for den konceptuelle kunst og litteratur. Gennem hele sit forfatterskab (bestående af 10 værker) skabte han hele imaginære verdner fra bunden, uden den mindste rest af “virkelighed” til at stå i vejen for skriften, og udviklede igennem bl.a. homonymer (ord der staves/lyder ens) og sprogspil et eget komplekst tænkende og læsende apparat.

Jørn Erslev Andersen, lektor ved Æstetik og Kultur, vil denne aften tale med udgangspunkt i Raymond Roussel, Michel Foucault og den danske billedkunstner Sven Dalsgaard (1914-1999), for igennem deres tankemodeller at udvinde et bogdispositiv, i samtale med Mathias Kokholm.