Generalforsamling i Satellit

Tirsdag 30. april 2013
Kl. 19:30
Entré: Gratis
Arrangør: Foreningen Satellit
Aarhus Litteraturcenter, Vogn 1
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Satellit er en forening, der arbejder for at fremme litteraturens vilkår i Aarhus. I dialog med byens mange interessenter i litteraturens verden arbejder Satellit derfor for større bevågenhed for litteraturens vilkår. Foreningen arbejder desuden med at skabe nye forbindelser og netværk I byens litterære liv.

Satellit blev stiftet i april 2012 med bred deltagelse fra enkeltpersoner såvel som institutioner.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v. formand Mads Rosendahl Thomsen
3. Regnskab og budget v. kasserer Maria Louise Christensen
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en ét-årig periode
5. Valg af 2 suppleanter for en et-årig periode
6. Diskussion af visionsoplæg
7. Evt.

I forlængelse af generalforsamlingen præsenterer Line Wagener fra Aarhus 2017 visioner om litteraturens rolle i kulturbyåret 2017 – og i årene før og efter.
Årsmedlemsskab af Satellit koster 100 kr. og kan tegnes på dagen.
Alle er velkomne!