Foredrag: Klimaet og Litteraturen

Torsdag 18. april 2024
Kl. 16:00 - 17:30
Gratis entré
Højbjerg Bibliotek
Oddervej 74
8270 Højbjerg
Højbjerg Bibliotek får besøg af cand. scient. Bo Nordby, som vil gøre os klogere på klimaet med en litterær vinkel.

Bo Nordby vil fortælle om klimaforandringerne – deres årsager, konsekvenser og vores handlingsperspektiver.

Bo bor i Tranbjerg og er, udover sin mangeårige naturvidenskabelige baggrund, uddannet læseguide hos Læseforeningen. Han er derudover aktiv i projekt “Sammen om verdensmål”, som er et nationalt projekt, der foregår på folkebiblioteker rundt omkring i Danmark. Det er disse perspektiver og fagligheder, Bo vil bringe i spil i foredraget.

Bo vil præsentere naturfaglige fakta om klimaforandringerne i samspil med litterære oplæsninger fra klimalitteraturen – bl.a.”Havbrevene” af Siri R. H. Jacobsen, hvor vi følger en brevveksling mellem Atlanterhavet og Middelhavet. Og på den måde synliggøre værdien af klimalitteraturen som supplement til naturvidenskaben.

Alle kan deltage. Der kræves ikke specielle forudsætninger og viden om de temaer, der tages op.