Fagbogens dag

Lørdag 10. september 2016
Kl. 11:00 - 14:00
Gratis entré
Arrangør: Dansk Forfatterforening – Den faglitterære gruppe
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening bruger denne dag til at tage afsæt i faglitteraturen og debattere det moderne samfund. Målet med dagen er at sætte fokus på fagbogen, formidling af faglitteraturen og skabe mere interesse for den faglitterære forfatters virke. Dagens program illustrerer betydningen og vigtigheden af en faglitterær produktion generelt, med blik på virkeligheden og den demokratiske dannelse.

Program:

kl. 11.00-11.45 – Måltidet mellem velfærdsstat og barnagtighed

Johannes Andersen, lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, fortæller om måltidets centrale demokratiske værdi i et samfund præget af en velfærdsstat, der lægger vægt på individuel ansvarlighed og medborgere, der udvikler en stadig mere barnagtig identitet og adfærd. Måltidet kan nemlig fungere som en bastion for udvikling af selvværd, i en tid hvor der satses mere og mere på kompetencer og individuel selvtillid.

kl. 11.45-12.30 – De unge og fagbogen

Fagbøger og faglighed er kommet for at blive. Unge mennesker er ikke så overfladiske, som de nogle gang beskyldes for, men de vil have serveret viden på en måde og i en indpakning, der passer dem. Det stiller nye krav til fagbogsforfattere og forlag, som skal til at tænke meget mere modtagerorienteret. Med Trine Nebel, fagmedarbejder og underviser, Danmarks Medie- og journalisthøjskole

Kl. 13.00-13.45 – Forbandede Sunddom

Morten Ebbe Juul Nielsen, filosof og lektor ved Københavns Universitet, giver en række kritiske perspektiver på sundhedsbølgen, forebyggelsestanken, idealet om sundhedsfremme, og på hvilken rolle hensyn til sundhed egentlig bør spille, personligt, socialt og politisk. Er et sundt liv identisk med det gode liv, og er det egentlig ønskværdigt med en ‘demokratisering’ af sundheden?