En jordisk tragedie

Fredag 18. august 2017
Kl. 16:00
Gratis entré
Arrangør: Kristian F. Møller
Kvindemuseet

En Jordisk Tragedie

Ny genre i dansk litteratur: En filosofisk thriller
Forfattet af Morten Rosenkrantz de Neergaard
Omslag ved Peter Brandes

“Bogen En Jordisk Tragedie handler om englen Lucifers rejse til Jorden, hvor han lander i en lille by sydvest for Moskva i et udvalgt menneskes bevidsthed under den kolde krig med en mission om at afværge risikoen for et atomragnarok. Inden afrejsen konsulterer han et omfattende bibliotek i sit forsøg på at forstå, hvad mennesket er for et væsen. Den erhvervede viden konfronteres snart med virkelighedens barske realiteter i et sprængfarligt drama, der eskalerer i en kamp på liv og død.
En Jordisk Tragedie er en roman komponeret som en inter tekstuel notatmosaik med kanoniske tværdisciplinære brudstykker og citater fra idé- litteratur- filosofi- og verdenshistorien. Bogen er således en litterær mikstur, hvor en bred vifte af encyklopædiske fikspunkter stykkes sammen til en dramatisk fortælling om metafysiske spørgsmål, moralske komplekser og skæbnesvangre beslutninger med verdenslitteraturens store fortællinger som inspiratorisk drivkraft.”

Dagens program:

1. Præsentation af bogen En Jordisk Tragedie. Således talte Aeneas ved forfatteren Morten Rosenkrantz de Neergaard.

2. Billedkunsteren Peter Brandes taler om det omslag han har lavet til bogen og taler om det filosofiske/religiøse i hans værker.

3. Forfatteren Svend Åge Madsen taler om filosofiens betydning for sit forfatterskab.

4. Professor i Kunstfilosofi Dorthe Jørgensen taler om kunst som metafysisk erfaring.

Gratis adgang – ingen reservation