Digi.Lit – litteratur i digitale rum

Onsdag 16. februar 2022
Kl. 0930 - 1300
Gratis entré
Arrangør: Hovedbiblioteket
Møderum 2, Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.
Digital litteratur kan klæde eleverne på til at blive kritiske læsere i den digitale tidsalders komplekse medie- og tekstunivers.

Vi præsenterer nye digitale genrer, som optræder i et samspil mellem ord, lyd, billeder og bevægelser. Vi arbejder med udtryksformer og interaktive læsemåder. Og vi leger med postproduktion som litterær metode.

Fokus:

• Eleverne får redskaber til at arbejde med multimodale tekster.

• Eleverne reflekterer over udtryksformer og litterær kvalitet i interaktiv litteratur.

• Eleverne sætter sig selv i spil som medskabende i digital litteraturproduktion.

 

Der vil både indgå danske og engelsksprogede værker i forløbet.

Varighed: 3 ½ timer inkl. frokostpause.

Forberedelse: Vi sender en mindre øvelse i god tid, så klassen på forhånd får en lille forsmag.