DIG.LIT – ny litteratur i digitale universer

Torsdag 20. februar 2020
Kl. 9:30 - 13:00
Entré: Gratis, men tilmelding påkrævet
Arrangør: Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket, Hemsen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Har I prøvet at læse digital litteratur?

Digital litteratur kan klæde eleverne på til at blive kritiske læsere i den digitale tidsalders komplekse medie- og tekstunivers.
Hovedbiblioteket præsenterer nye digitale genrer, som optræder i et samspil mellem ord, lyd, billeder og bevægelser.
Det skal handle om udtryksformer og interaktive læsemåder. Og der skal leges med postproduktion som litterær metode.

Fokus:
• Eleverne får redskaber til at arbejde med multimodale tekster.
• Eleverne reflekterer over udtryksformer og litterær kvalitet i interaktiv litteratur.
• Eleverne sætter sig selv i spil som medskabende i digital litteraturproduktion.

Der vil indgå både danske og engelsksprogede værker i forløbet.

Tilmelding her