Den menneskelige plet /v. Stefan Kjerkegaard

Onsdag 21. marts 2018
Kl. 19:30 - 21:30
Entré: 30 kr.
Arrangør: Kakofoni
Kommabar
Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Aarhus C. Aarhus, Denmark

Stefan Kjerkegaard er lektor ved Nordisk sprog og litteratur og udgav i 2017 bogen ”Den menneskelige plet”. I denne bog diskuterer Kjerkegaard de selvbiografiske tendenser i nyere dansk litteratur og forsøger at forstå disse på en ny måde – som mere end bare selvfremstilling. Kjerkegaard anskuer derimod autofiktive værker som en intervention, der breder sig ud over den litterære tekst: værkerne tematiserer det menneskelige og private som en æstetisk styrke fremfor en svaghed og ønsker at overskride en diskussion af, hvad der er fiktivt eller faktuelt. Med inddragelsen af det private og selvbiografiske kredser værkerne om det sårbare, utilstrækkelige og ”plettede” ved mennesket.