At skrive om svære og nære relationer

Tirsdag 26. oktober 2021
Kl. 19:30
Entré: 50 kr.
Arrangør: Kakofoni
Nobelauditoriet bygning 1482
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Aarhus C

Kakofoni byder velkommen til en aften, hvor Glenn Bech og Søren R. Fauth i samtale med lektor Rikke Andersen Kraglund vil tale om det at skildre svære relationer i litteraturen. Bech og Fauth vil begge læse højt fra deres værker, og denne oplæsning danner grundlaget for den efterfølgende samtale, hvor omdrejningspunktet bliver en diskussion af bearbejdelsen af erindringer om familieforhold i litteraturen, og hvordan man som forfatter tilgår sådan en proces. De etiske aspekter ved inddragelsen af egen og andres biografi i en kunstnerisk sammenhæng, og videre forholdet mellem kunstnerisk frihed og retten til privatliv, vil være nogle af hovedpunkterne i samtalen.

Sidst på aftenen vil der være mulighed for spørgsmål fra publikum.

KORT OM FORFATTERNE
SØREN R. FAUTH
Søren R. Fauth (f. 1971) er lyriker og litteraturprofessor ved Aarhus Universitet. Han er uddannet cand.mag. i tysk og teatervidenskab ved Københavns Universitet og dr.phil. i tysk litteratur ved Syddansk Universitet. Fauths lyriske forfatterskab omfatter følgende titler: Universet er slidt (2013), Digt om døden (2018), På Jupiter findes fortiden ikke (2019) og Moloch (2020). Digt om døden omhandler bl.a. et konfliktfyldt forhold mellem far og søn, mens den seneste udgivelse Moloch koncentrerer sig om utroskab og den vrede, som bliver affødt heraf.

GLENN BECH
Glenn Bech (f. 1991) er uddannet fra Forfatterskolen i 2019 og har en kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet. Han debuterede i januar i år med romanen Farskibet, hvori han bearbejder sine svære familierelationer. Især koncentrerer bogen sig om forholdet mellem drengen Glenn, broren René og drengenes mor i kølvandet på farens selvmord, hvor de tre efterladte familiemedlemmers liv formes af farens fravær.

Entré: 50 kr., og billetter kan både købes online her og i døren.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.