Formål

At etablere et rum for skønlitterært skrivende med fokus på kritiske og konstruktive læsninger af de deltagendes egne tekster.

Hensigten med tekstlæsningerne er at blive mere bevidst om det, man skriver, både ved at lade sin tekst udsætte for kritik af andre engagerede og ambitiøse skrivende og ved at forholde sig kritisk og konstruktivt til andre tekster end ens egne.

Skrivegrupperne har ikke til formål at uddanne forfattere eller få de skrivende til at producere og færdiggøre bøger. Der skal derimod være fokus på arbejdet med korte og nyskrevne tekster og den litterære samtale og diskussion. Grupperne skal etablere et trygt rum, hvor der er plads til eksperimenter, og hvor blikket rettes mod teksternes egne præmisser og potentialer.

Alle slags skønlitterære tekster er velkomne. Grupperne tager udgangspunkt i de tekster, som hvert enkelt skrivende arbejder med. Der er altså ikke tale om en decideret undervisningssituation, hvor deltagerne får skriveøvelser og lærer at udfærdige et godt plot eller et godt billede. Samtalens indhold bestemmes udelukkende ud fra de pågældende tekster på bordet. Det betyder ikke, at man ikke kan dele erfaringer og gode råd om det at skrive eller foreslå konkrete skriveøvelser, som kan styrke den skrivendes tekster.