Projekt for Art Writing: Monsieur Antipyrine Salon #1

Fredag 30. november 2012

Projekt for Art Writing og det nystartede tidsskrift Monsieur Antipyrine præsenterer salon med foredrag, debat, oplæsning og filmscreening i

Aarhus Kunstbygning lørdag d. 8. december.

Monsieur Antipyrine – Litteratur, Billedkunst, Teori er et tværæstetisk tidsskrift med bidrag af danske og internationale forfattere, lyrikere, billedkunstnere og kunstteoretikere. Monsieur Antipyrine vil eksponere og diskutere de kunstpraksisser, som negligeres af de gængse medier og som overskrider de traditionelle institutionelle afgrænsninger og fastlåste ideer om litteratur, billedkunst, filosofi osv. Første nummer udkommer i foråret 2013, andet nummer i efteråret 2013.

Monsieur Antipyrine vil i tillæg arrangere en række saloner, der har til hensigt at skabe debat på tværs af litteratur, billedkunst og teori samt agere på tværs af og udenfor de eksisterende institutionelle afgrænsninger. Monsieur Antipyrines saloner vil fungere som åbne redaktionsmøder og danne grundlaget for de kommende numre af tidsskriftet.

Redaktion Monsieur Antipyrine består af kunsthistoriker Mikkel Bolt, billedkunstner Jørgen Michaelsen, digter, musiker og billedkunstner Claus Handberg Christensen, digter, essayist og kritiker Mikkel Thykier, samt forlægger Mathias Kokholm.

Monsieur Antipyrine udgives af forlaget Edition After Hand

Salon lørdag 8.december i samarbejde med Projekt for Art Writing: Danmark som psyko-patologi/afdrift

start 12.15

Mikkel Bolt
Rasmus Graff
Lilian Munk Rösing

13.15-13:25 Kaffepause

Carsten Juhl
Maja Lee Langvad
Jørgen Michaelsen

14.25-15.25: Diskussion og suppepause

Jan Bäcklund
Kristine Kemp
Nick Land v. Mikkel Thykier

Diskussion

slut 17:00

 

Mere info følger.

Project for Art Writing afholder seminaret i samarbejde med forlaget After Hand. www.afterhand.blogspot.com