Ny bog om litteratur

Tirsdag 3. juli 2012

“Litteratur. Introduktion til teori og analyse” er en indføring i arbejdet med litteratur. Den er organiseret efter de spørgsmål, som læsningen af en litterær tekst rejser. Bogens primære målgruppe er bachelorstuderende ved landets litteraturstudier, men den vil også kunne anvendes på seminarier og i gymnasieskolen.

Den er tænkt som en grundbog, hvor hvert kapitel kan danne grundlag for en lektion. Bogen er problemorienteret. Derfor er den ikke organiseret historisk i en række skoledannelser eller efter et bestemt analyseskema, men som en liste af problemstillinger, hvor hver problemstilling involverer præsentation og diskussion af teoretiske positioner såvel som læsninger af litterære tekster.

Artiklerne er introducerende, relativt korte. Som teoretiske introduktioner kan de læses selvstændigt eller eventuelt sammen med primære artikler fra for eksempel “The Norton Anthology of Theory and Criticism”. Som indføring i tekstanalyse bør de læses sammen med en primær litterær tekst. Rækkefølgen af artikler er motiveret og har en progression fra tekstanalytiske grundbegreber over centrale emner og problemfelter til aktuelle strømninger inden for faget og dets tilgrænsende områder.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD

LITTERATUR Lasse Horne Kjældgaard og Peter Simonsen

FORTOLKNING Jesper Gulddal

HANDLING Stefan Iversen

KARAKTER Lis Møller

FORTÆLLER Gorm Larsen

STEMME Lilian Munk Rösing

RYTME Dan Ringgaard

TROPER Peter Stein Larsen

FIGURER Jacob Bøggild

STIL Torben Jelsbak

GENRE Per Stounbjerg

INTERTEKSTUALITET Elisabeth Friis

FORFATTER Jon Helt Haarder

LÆSER Lis Møller

FIKTION Henrik Skov Nielsen

MIMESIS Arne Melberg

HISTORIE Mads Rosendahl Thomsen

MORAL Lasse Horne Kjældgaard

POLITIK Jakob Ladegaard

BEGÆR Lilian Munk Rösing

AFFEKT Christian Dahl

SANSNING Isak Winkel Holm

KØN Dag Heede

NATUR Peter Mortensen

STED Frederik Tygstrup

ERINDRING Mads Rosendahl Thomsen

MOBILITET Søren Frank

BOGMEDIET Jens Bjerring-Hansen

DIGITAL LITTERATUR Mette-Marie Zacher Sørensen

REMEDIERING Jacob Greve

KULTUR Martin Zerlang

KUNST Peter Simonsen

PERFORMANCE Martin Glaz Serup

CREATIVE WRITING Dan Ringgaard

OVERSÆTTELSE Svend Erik Larsen

FORMIDLING Anne-Marie Mai

KVALITET Atle Kittang

 

APPENDIKS: OVERSIGT OVER KRITISKE SKOLER

 

LITTERATUR. INTRODUKTION TIL TEORI OG ANALYSE er redigeret af Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen.

Bogen udkommer den 10. august 2012. Ca. 470 sider. 299,95 kr.

Aarhus Universitetsforlag